نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، میریلا ویژگی‌های آموزش ضربالمثل‌های روسی به زبانآموزان ایرانی در سطح مقدماتی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • استارمی، ابراهیم لنتس, اثر گئورگ بوشنر، بهانه‌ای برای توصیف معضلات اجتماعی در دور? بیدر مایر [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • اسماعیلی‌فرد، زهرا بررسی «نهاد» در زبان ایتالیایی بر اساس نظریة مارتینه [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • اشرفی، فرنگیس بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • اکبری، احمدرضا علی ورودی (Input)در یادگیری زبان دوم [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • امن‌خانی، عیسی ادبیات و فلسفة وجودی (اگزیستانسیالیسم) [دوره 13، شماره 45، 1387]

ب

 • بابازاده، جمیله سنت‌ها و رویکردها: زبان یا زبان و فرهنگ [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • بابازاده، جمیله بررسی مسائل مرتبط با آموزش اصطلاحات و تعبیرات روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • بیاد، مریم ترفندهای ضد ویکتوریایی درام‌نویسی شاو با نگاهی به اسلحه و انسان [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • بیاد، مریم مرغابی وحشی اثر ایبسن و مرغ دریایی اثر چخوف: تراژدی کلاسیک از منظری مدرن [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • بدر، نرگس محمدی نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی ایران و روسیه [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • بهفر، زهرا مظاهر خالق در عالم از نظر مولانا جلال‌الدین رومی و متفکران و ادبای مکتب رومانتیک در آلمان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • بهین، بهرام فلسفة ادب و هنر مدرن و اخلاق پسامدرن [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • بوبانی، فرزاد جیمز موریه، حاجی بابا و ادبیات استعماری [دوره 13، شماره 43، 1387]

پ

 • پیرنجم‌الدین، حسین تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • پیشقدم، رضا نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • پناه، شیوا کیوان بررسی متغیرهای پیش‌بینی کنندة دانش واژگانی در سطوح مختلف توانش زبانی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • پور، علیرضا ولی مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه [دوره 13، شماره 47، 1387]

ج

ح

 • حدادی، سیدمحمود همسانی موضوعی میان داستان اکبرت زرد مو، اثر تیک، با افسانه ماهان مصری از هفت پیکر نظامی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • حدادی، محمدحسین زندگی گالیله، تئاتر روایی برشت در خدمت اهداف انسانی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • حدادی، محمدحسین بررسی اگمونت، اثر گوته از بعد درام تاریخی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • حری، ابوالفضل افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • حری، ابوالفضل حضور مترجم در متن روایی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • حسینی، امیر نمود «شخص» به عنوان یک مقولة دستوری در افعال روسی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • حسینی، امیر بررسی برخی از حروف اضافه روسی بیانگر مناسبات سببی و مقایسه آنها با زبان روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • حق‌روستا، مریم آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز [دوره 13، شماره 46، 1387]

خ

د

 • دادو، حمیدرضا زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • دادور، ایلمیرا بهشت گمشده آندره مکین [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • دینی، شادی بررسی تأثیر آموزش بر ارتقای سطح آگاهی زبان‌آموزان از منظورشناسی زبان خارجی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • دوستی‌زاده، محمدرضا اهمیت انتقال فرهنگ در کسب مهارت‌های زبانی [دوره 13، شماره 46، 1387]

ر

 • رامین، زهره دغدغة قصه‌گو: هاثورن و هنر داستان‌سرایی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • رسولی، حجت کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 45، 1387]

ز

 • زاده، شهرام همت مشکلات ترجمه حروف اضافة فارسی به روسی و بالعکس [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • زاده، فرشته رحیم تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • زاده، محمدرضا دوستی آموزش زبان آلمانی در دانشگاه‌های ایران، یک بررسی با ارایه تفکری نو [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • زارعی، عباس تأثیر آموزش از طریق روش تدریس ژانر- مدار بر عملکرد دانشجویان در نامه‌نگاری انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • زارعی، عباسعلی تأثیر زیرنویس‌های دوگانه، استاندارد و وارونه در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • زاهدی، کیوان تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • زندی، حامد بررسی متغیرهای پیش‌بینی کنندة دانش واژگانی در سطوح مختلف توانش زبانی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • زهرایی، سیدحسن مشکلات ترجمه حروف اضافة فارسی به روسی و بالعکس [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • زهرایی، سیدحسن شیوه‌های بیان گزاره اسمی در زبان روسی و فارسی [دوره 13، شماره 47، 1387]

س

 • سلیمانی، مسعود بررسی تأثیر نوع متن (اصلی و تألیفی/ ترجمه‌ای) و گونه گفتمانی بر عملکرد زبان‌آموزان در امتحان کلوزسی (C-Test) [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • سهی، بهزاد قادری جدل بر سر قدرت در ادبیات و آیین‌های نمایشی قرون وسطی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • سهی، بهزاد قادری دغدغة قصه‌گو: هاثورن و هنر داستان‌سرایی [دوره 13، شماره 45، 1387]

ش

ص

 • صادقی، امیرحسین پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات آلتوسر) [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • صدر، الهه بهشت گمشده آندره مکین [دوره 13، شماره 43، 1387]

ط

 • طالبی‌نژاد، محمدرضا تأثیر بکارگیری ذهنی (concept mapping) در نگارش انشاء انگلیسی بر خودتنظیمی (self-regulation) دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]

ع

 • عباسی، علی کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • عشایری، حسن تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • عطایی، محمودرضا بررسی تأثیر نوع متن (اصلی و تألیفی/ ترجمه‌ای) و گونه گفتمانی بر عملکرد زبان‌آموزان در امتحان کلوزسی (C-Test) [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • علوی، سید محمد بررسی تأثیر آموزش بر ارتقای سطح آگاهی زبان‌آموزان از منظورشناسی زبان خارجی [دوره 13، شماره 45، 1387]

غ

 • غلامی، حسین مسائل آموزش واژه‌سازی روسی در مراکز آموزشی ایران [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • غلامی، حسین زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • غلامی، حسین بررسی ویژگی‌های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 13، شماره 50، 1387]

ف

ق

 • قنادپور، آذین تب و تاب نویسنده در سرودههای مالدورور اثر لوتره آمون [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • قنسولی، بهزاد نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی [دوره 13، شماره 43، 1387]

ک

گ

 • گروتسیاک، و.ی ارائه مناسب حالت حرف اضافه‌ای در مراحل اولیه آموزش روسی به عنوان زبان دوم [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • گلفام، ارسلان سببی‌سازی به مثابه فرآیندی ذهنی [دوره 13، شماره 49، 1387]

ل

 • لطافتی، رؤیا ادبیات، بستری مناسب برای آموزش زبان به زبان‌آموز ایرانی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • لطفی، فرزانه اعظم بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]

م

 • مارچوک، یوری نیکلایویچ مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • مجدآبادی، نرگس آشتیانی شیوه‌های بیان گزاره اسمی در زبان روسی و فارسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • محمدی، علی‌محمد تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • مرادپور، مهسا مرغابی وحشی اثر ایبسن و مرغ دریایی اثر چخوف: تراژدی کلاسیک از منظری مدرن [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • مرادف، اُ. آ. علی معنی و مفهوم اختصاصی: نگاهی به مسائل حوزه دسته‌بندی زبانشناسی معنا [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • مرندی، سید محمد تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • معینی، محمدرئوف تأثیر محیط تدریس، میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و جنسیت بر باورهای معلمان زبان انگلیسی دربارة گرامر و تدریس گرامر [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • منصوری، مهرزاد نقش تکرار عناصر زبانی در تحلیل داستان کوتاه: رهیافتی زبانشناختی در تحلیل متون ادبی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • مهدیخانلی، سوینج ویژگی‌های آموزش ضربالمثل‌های روسی به زبانآموزان ایرانی در سطح مقدماتی [دوره 13، شماره 47، 1387]

ن

 • نجاتی، رضا پایایی و روایی پرسشنامة راهبردهای یادگیری آکسفورد SILL)) [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • نژاد، محمد صابر خاقانی بررسی رویکرد تکلیف محور: تأثیر جنسیت و سطوح مختلف دانش زبانی بر پیشرفت مهارت مکالمه [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • نگاری، گیتی موسی‌پور تأثیر بکارگیری ذهنی (concept mapping) در نگارش انشاء انگلیسی بر خودتنظیمی (self-regulation) دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]

و

 • واراوا، س. و. ارائه مناسب حالت حرف اضافه‌ای در مراحل اولیه آموزش روسی به عنوان زبان دوم [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • ورژانسکایا، الگا نیکلایونا مسائل اجتماعی و جهانی شدن آموزش [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • ولی‌پور، علیرضا مسائلی درباره کاربردهای تحلیل متن با استفاده از روش‌های صورت‌گرایانه و نقش‌گرایانه [دوره 13، شماره 44، 1387]