شیوه‌های بیان گزاره اسمی در زبان روسی و فارسی

نویسندگان

چکیده

مقالة حاضر، به بررسی گزارة اسمی در زبان روسی و فارسی می‌پردازد. مفهوم گزاره و انواع آن مدت زمان مدیدی است که مورد بررسی دانشمندان و دستورنویسان می‌باشد. به هنگام بررسی گزارة اسمی در زبان روسی می‌بایست این نکته را خاطرنشان ساخت که در رابطه با ابن موضوع اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد. در بحث مربوط به تئوری گزاره در زبان فارسی همچون زبان روسی، نقاط ضعف و نارسایی‌هایی نیز وجود دارد. در این مقاله، انواع تقسیم‌بندی افعال ربطی در زبان روسی، بیان تفاوت‌های اساسی گزارة اسمی در زبان روسی و فارسی و همچنین ارائه نظرات مختلف در خصوص شیوه‌های بیان گزارة اسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-