بانک ها و نمایه نامه ها

این نشریه در پایگاه‌های اطلاعات علمی زیر نمایه می‌شود:

1-       کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز، مرکز استنادی پایگاه علوم جهان اسلام (ISC)

 به نشانی: www.srlst.com

                                             2-جهاد دانشگاهی (SID) نشانی: www.SID.ir

                 3-پایگاه (Scopus) نشانی: http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts