تماس با ما

 آدرس سایت: http://jor.ut.ac.ir

خانم دکتر زهره رامین

آدرس پست الکترونیکی: pajuhesh@ut.ac.ir
jor.ut@tadbirsaz.org
خانم دکتر زهره رامین

نشانی: خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و خیابان شانزدهم، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، طبقه سوم، دفتر نشریه پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی

تلفن تماس: -61119063-021
کارشناس نشریه: رحمان آرمیده

CAPTCHA Image