اهداف و چشم انداز

مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان با هدف تحلیل و شناساندن ادبیات امروز جهان به مخاطبان پژوهشگر،پذیرای مقالاتی است که پایه ادبیات معاصر جهان پرداخته اند یا با تکیه بر نظریه های نوین نقد ادبی،آثار کلاسیک را مورد بررسی قرار داده‌اند.

مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان امیدوار است بتواند افق تازه‌ای فراروی پژوهشگران و نویسندگان بگستراند و در کنار آشنا سازی با ادبیات و نقد ادبی معاصر به ارائه دیدگاه‌های نوینی در عرصه علم ادبیات بپردازد که اخلاق علمی را اولویت نخست خود می‌دانند.

ما تلاش می‌کنیم خلوص،صداقت و هویت ادبیات و علم ادبیات را در عصر تولید شبه علم حفظ کنیم.

درهمین راستا در داوری مقالات دریافت شده امانتداری علمی،بدیع بودن اندیشه نویسنده و تجلی هویت علمی او در مقاله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.