راهنمای نویسندگان

 

فرم تعارض منافع

 

1. شرایط و ضوابط پذیرش مقاله در مجله­ی پژوهش ادبیات معاصر جهان

 

احتراما پیش از ارسال نهایی مقالات شرایط زیر را درنظر بگیرید:

 

 • نگارش مقاله منطبق با اصول ساختاری درج شده در شیوه نامه­ی راهنمای نویسندگان و مطابق با چاپ نهم کتاب راهنمای MLA باشد. نشریه از پذیرفتن مقاله‌هایی که مطابق با شیوه‌نامه نوشته نشده باشند، معذور است.
 • مقاله باید با تمامی اصول اخلاقی مجله مطابقت داشته باشد.
 • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.
 • مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده (نویسندگان) و مورد تایید آن­ها باشد.
 • کلیه مقالات باید به زبان فارسی و با استفاده از اصول نگارش فارسی نوشته و ارسال شوند.

 

 

 

2. ویژگی­های کلی مقاله و ارسال

 

 • ارسال مقاله تنها از طریق سامانه­ی مجله­ی پژوهش ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران به نشانی https://jor.ut.ac.ir امکان پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینۀ «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).
 • آرایش کلی: مقاله باید با نرم افزار 2007 MS Word باشد. در محیط Windows با امکانات فارسی جهت سهولت و یکسان سازی مقالات و امکان ترکیب و انتقال آنها و نیز بکارگیری سایر امکانات محیط Windows استفا.ه فرمایید. تمام متن مقاله به جز موارد زیر باید با قلم B Lotus با اندازه‌ی 12 نوشته شود. حاشیه کناری باید 25 میلیمتر باشد فرورفتگی آغاز هر بند (پاراگراف) از متن در هر جا که نیاز باشد باید 2 میلیمتر باشد.
 • رسم‌الخط مقاله بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد. رعایت نیم فاصله الزامی است.
 • حجم مقاله، بدون احتساب تصاویر، جدول‌ها، نمودارها، پی‌نوشت‌ها و فهرست منابع و یادداشت‌ها نباید بیشتر از 9000 واژه باشد. لازم به ذکر است که مقالاتی که حجم آن ها بیشتر از 9000 واژه باشد جهت اصلاح به نویسنگان محترم بازگردانده می شوند.
 • نمودارها و اشکال ذیل عنوانی واحد به‏نام «شکل» درج شده و عنوان شکل‌ بالای آن درج شود: مثال:  شکل 1:  شکل 2. عنوان کلیه اشکال با قلم  B Lotus 11نوشته شود. در تهیة نمودار‏ها و اشکال از محیط Word استفاده شود تا هنگام تنظیم آنها در نسخة نهایی، مشکلی پیش نیاید. استفاده از فرمت  jpegدر کلیه تصاویر الزامی می باشد. در صورت ناخوانا بودن یا عدم وضوح تصویر، تصویر از متن مقاله حذف می شود.
 • در نوشتار مقالات از اصول ساختاری MLA استفاده شود. ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام خانوادگی نویسنده صفحات) نوشته شود. در مورد منابع غیر‌فارسی، مانند منابع فارسی عمل شود.
 •  نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم‌سانتی‌متر) از طرف راست (با قلم شمارة ۱۲) درج شود.
 • نام کتاب‌ها و نام مجلات در داخل متن به‌صورت  مورب و نام «مقالات، شعرها و داستان‌های کوتاه و سایت های  اینترنتی» داخل گیومه قرار گیرد.

 

3.  بخش­های مقاله:

 

 • عنوان: عنوان مقاله نباید بیش از15واژه باشد عنوا مقاله باید از 50 میلیمتری لبه بالای کاغذ شروع و با قلم B Lotus بصورت Bold شده با پوینتت 15 نوشته شود و کاملا در میان سطر قرار داشته باشد طول بلندترین خط عنوان نباید بیش از 130 میلیمتر باشد.
 • نگارنده و سازمان پشتیبان: نام کامل نگارنده باید دو سطر پایین تر از آخرین سطر عنوان و با قلم B Lotus بصوورت Bold شوده با پوینت 13 و کاملا در میان سطر نوشته شود. مشخصات نویسنده (نویسندگان )باید شامل :
 • نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل و کشور محل خدمت کلیه نویسندگان باشد.
 • مشخصات سازمان پشتیبان باید شامل :گروه یا بخش، عنوانهای حرفه ای و تخصص ، دانشگاه یا شرکت یا سازمان و شهر باشد. نام کشور نیز به جز جمهوری اسلام ایران باید درج شود. تمام مشخصات فوق باید زیر نام و با قلم B Lotus  پوینت 13 نوشته شود.
 • چکیده: شرح جامعی از مقاله شامل تصویری کلّی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها. .نخستین سطر چکیده باید 120 میلیمتر پایین تر از لبة بالای کاغذ و بدون هیچ عنوان نوشته شود. هیچ یک از سطرهای چکیده حتی سطر نخستین نباید فرورفتگی داشته باشد حاشیه های کناری برای چکیده درست همانند متن اول مقاله است. (بند1 )چکیده باید در قالب یک بند کامل با فاوصلة خطوط عادی و با قلم B Lotus پوینت12نوشته شود. متن چکیده باید 250 الی 300 کلمه باشد. 
 • واژه های کلیدی: پس از چکیده و پیش از مقدمه باید واژه های مهم وکلیدی مقاله با حداکثر 8 واژه معرف شوند. پیش از واژه های کلیدی و پس از آن باید یک سطر فاصله گذاشته شود. عنوان واژه های کلیدی با قلم  B Lotus پوینت12 و خود واژه ها با قلم B Lotus پوینت12 نوشته شود.
 • ·          مقدمه و متن اصلی:مقدمه پس از واژه های کلیدی می‌آید مقدمه و متن مقاله باید با قلم سیاه B Lotus پوینت12 نوشته شود. فرورفتگی آغاز هر بند به جز نخستین بند که باید همتراز با حاشیه راست باشد 5 میلیمتر است متن مقاله باید در قالب تک ستون تنظیم شود و از دو طرف کاملأ همتراز لبه حاشیه ها قرار گیرد. عنوان ها باید شماره گذاری شوند و شماره 1 برای مقدمه اختیارگردد. عنوان‌ها باید با قلم B Lotus بصورت Bold شده با پوینت12 و همتراز با حاشیه راست نوشته شوند میان بندها نباید هیچ سطر خالی درج شود میان آخرین سطر هر بخش با عنوان بخش بعدی باید به اندازة یک سطر فاصله باشد همچنین پس از عنوان باید یک سطر خالی فاصله باشد. پی نویسها باید به صورت پی در پی شماره گذاری شوند و با قلم B Lotus پوینت 12 در پایین همان صفحه که نخستین بار در مقاله آورده شده اند همتراز با حاشیه راست نوشته شوند درآخرین پاراگراف مقدمه باید موضوع مقاله و نوآوری بررسی شده در آن بیان گردد
 • سپاسگزاری: عنوان‌های این بخش نباید شماره گذاری شوند. عنوان‌های این بخش باید با قلم B Lotus بصورت Bold شده با پوینت 12 و متن سپاسگزاری با همان قلم ساده متن اول نوشته شود
 • ·          منابع و مراجع: فهرست­‌نویسی ارجاعات مقاله می­بایستی برمبنای شیوه‌نامۀ مجلّه و مطابق با اصول ساختاری MLA  باشد.

 

 

 

 

 

4. شیوه نامه­ی نگارش و آماده سازی ارجاعات و منابع

 

شیوه­ی نگارش ارجاعات داخل متن و فهرست منابع مقاله می­بایستی منطبق با اصول ساختاری  چاپ نهم کتاب راهنمای MLA باشد.

 

الف) راهنمای ارجاع داخل متن

 

در صورتی که نام نویسنده، نویسندگان و یا اثر در متن ارجاع آورده شده نیاز به تکرار آن در پرانتز نیست.

 

ارجاع در متن به تالیف یک نویسنده

 

(نام خانوادگی مولف شماره صفحه)

 

مثال: (آل­احمد 33)

 

ارجاع در متن به تالیف دو نویسنده

 

(نام خانوادگی مولف اول و نام خانوادگی مولف دوم شماره صفحه)

 

مثال: (مکری و احمدی 56)

 

ارجاع در متن به سه نویسنده یا بیشتر

 

(نام خانوادگی مولف اول و همکاران شماره صفحه)

 

مثال: (پرفیت و همکاران 286)

 

ارجاع در متن با بیش از یک مکان ارجاع

 

(نام خانوادگی مولف شماره صفحات به ترتیب)

 

مثال: (داگلاس 16، 87، 267)

 

ارجاع در متن به بیش از یک منبع

 

(نام خانوادگی مولف ارجاع اول شماره صفحه، نام خانوادگی مولف ارجاع دوم شماره صفحه)

 

مثال: (رولندز 57، همیلتون 87 )

 

ارجاع در متن به کتاب نویسنده ای با بیش از یک اثر در فهرست منابع

 

(نام مولف، نام کتاب به صورت مورب شماره صفحه)

 

مثال: (ویتگنشتاین، رساله­ی منطقی فلسفی 90)

 

ارجاع در متن به مقاله­ی نویسنده ای با بیش از یک اثر در فهرست منابع

 

(نام نویسنده، "نام مقالهشماره صفحه)

 

مثال: (وگا، "زمان در آثار ناباکف" 16)

 

ارجاع در متن به اثر بدون نویسنده

 

(نام اثر شماره صفحه)

 

(کتاب مقدس 987)

 

ب) راهنمای نگارش فهرست منابع

 

ارجاع به کتاب ، یک نویسنده:

 

نام خانوادگی، نام.  نام کتاببا حروف مورب. محل نشر (در صورت وجود)، ناشر. سال انتشار.

 

Bronte, Charlotte. Jane Eyre. London, Signet Classics, 2002.

 

ارجاع به کتاب ، دو نویسنده:

 

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول، و نام و نام خانوادگی نویسنده ی دوم. نام کتاببا حروف مورب. محل نشر (در صورت وجود)، ناشر. سال انتشار.

 

Landau, Robert, and John Pashdag. Outrageous L.A. San Francisco, Chronicle, 1984.

 

ارجاع به کتاب ، سه نویسنده یا بیشتر:

 

 نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول، و همکاران. نام کتاببا حروف مورب. محل نشر (در صورت وجود)، ناشر. سال انتشار.

 

Downing, Lyn, et al. Students in Our Midst. New York, Doubleday, 2007.

 

ارجاع به کتاب ، نام ویراستار:

 

نام خانوادگی ویراستار، نام ویراستار.  نام کتاببا حروف مورب. محل نشر (در صورت وجود)، ناشر. سال انتشار.

 

Weisser, Susan Ostrov, ed. Women and Romance: A Reader. New York, New York UP, 2001.

 

ارجاع به کتاب ، نام ویراستار و نویسنده:

 

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. "عنوان فصل". نام کتاببا حروف مورب. ویرایش شده توسط نام و نام خانوادگی ویراستار. محل نشر (در صورت وجود)، ناشر. سال انتشار.

 

Sheppard, Michael. “Assessment: From Reflectivity to Process Knowledge.” Handbook for Practice Learning in Social Work and Social Care: Knowledge and Theory. Edited by Joyce Lishman. London, Jessica Kingsley, 2007. 128-137.

 

ارجاع به کتاب ، دو ویراستار:

 

نام خانوادگی ویراستار اول، نام ویراستار اول ، و نام و نام خانوادگی ویراستار دوم. نام کتاببا حروف مورب. محل نشر (در صورت وجود)، ناشر. سال انتشار

 

Townsend, Tony, and Richard Bates, eds. Handbook of Teacher Education: Globalization, Standards and Professionalism in Times of Change. Dordrecht, Springer, 2007.

 

ارجاع به کتابترجمه شده ، نام نویسنده و مترجم:

 

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. نام کتاببا حروف مورب [نام کتاب با حروف مورب در زبان دوم در صورت دسترسی]. ترجمه­ی نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر (در صورت وجود)، ناشر. سال انتشار.

 

Batting, Fred. Gothic. Translated by Alireza Placid, Tehran, Afraz, 2011.

 

ارجاع به فصلی از یک کتاب ، نام یک نویسنده یا بیشترو ویراستار:

 

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ، نام و نام خانوادگی نویسنده ی دوم(در صورت وجود). "عنوان فصل". نام کتاببا حروف مورب. ویرایش شده توسط نام و نام خانوادگی ویراستار. محل نشر (در صورت وجود)، ناشر. سال انتشار، شماره صفحات.

 

Sheppard, Michael. “Assessment: From Reflectivity to Process Knowledge.” Handbook for Practice Learning in Social Work and Social Care: Knowledge and Theory. Edited by Joyce Lishman. London, Jessica Kingsley, 2007. 128-137.

 

ارجاع به شعر، داستان کوتاه، یا مقاله­ای که در یک مجموعه چاپ شده است:

 

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. "عنوان اثر". نام کتاببا حروف مورب. ویرایش شده/ترجمه / گردآوری شده توسط نام و نام خانوادگی. محل نشر (در صورت وجود)، ناشر. سال انتشار، شماره صفحات.

 

Sullivan, Rosemary, and Mark Levene. “The House of Fiction.” Introduction. Short Fiction: An Anthology, edited by Sullivan and Levene. Oxford UP, 2003, 4-12.

 

ارجاع به کتب مقدس:

 

نام کتاببا حروف مورب. ویرایش شده/ترجمه شده توسط نام و نام خانوادگی ویراستار یا مترجم (در صورت وجود). محل نشر (در صورت وجود)، ناشر. سال انتشار.

 

The Holy Bible. New International Version, Zondervan, 1978.

 

 

 

ارجاع به مقاله­ی چاپ شده در نشریات ، یک نویسنده:

 

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. "عنوان مقاله". نام نشریه بصورت مورب، دوره، شماره نشریه (سال انتشار): شماره صفحات.

 

Faragher, John Mack. "Bungalow and Ranch House: The Architectural Backwash of California." Western Historical Quarterly 32.2 (2001): 149-173.

 

ارجاع به مقاله­ی چاپ شده در نشریات ، دو نویسنده:

 

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول، و نام و نام خانوادگی نویسنده ی دوم. "عنوان مقاله". نام نشریه بصورت مورب، دوره/شماره نشریه (سال انتشار): شماره صفحات.

 

Rolls, Alistair, and Jesper Gulddal. “Pierre Bayard and the Ironies of Detective Criticism: From Text Back to Work.” Comparative Literature Studies, vol. 53, no. 1(2016): 150-69.

 

ارجاع به مقاله­ی چاپ شده در نشریات ،  چندین نویسنده:

 

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول، و همکاران. "عنوان مقاله". نام نشریه بصورت مورب، دوره، شماره نشریه (سال انتشار): شماره صفحات.

 

Barker, Roberta, et al. “Archival Collaborations: Using Theatre Archives to Teach Canadian Theatre History and Archival Literacy.” Canadian Theatre Review, vol. 156 (Fall 2013): 46-51.

 

ارجاع به منابع الکترونیکی

 

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. "عنوان اثر". نشانی کامل سایت جهت بازیابی متن ،سال انتشار، نوع منبع، تاریخ دسترسی به متن.

 

Matthews, Kevin. "W. E. Oliver House." Greatbuildings.com. Architecture Week Great Buildings Collection, 2010. Accessed 1 Feb. 2010.