درباره نشریه

درجه علمی پژوهشی مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان «پژوهش زبان های خارجی» طی شماره 310/2910/3 مورخ 7/3/84 دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.