داوران

 

https://publons.com/journal/778607/research-in-contemporary-world-literature/

 

نام داور رشته تخصصی
Akbar Abdollahi
آنت آبکه
سهراب آذر پرند
محسن آسیب پور
سیده مریم ابوالقاسمی
رجاء ابوعلی
کامران احمد گلی
کامران احمد گلی
محمد رحیم احمدی
ابراهیم استارمی
الله شکر اسداللهی تجرق
اسفندیار اسفندی
زهرا اسماعیلی
جواد اصغری
مرضیه اطهاری نیک عزم
مرضیه اطهاری نیک عزم
فرزانه اعظم لطفی
فرزانه اعظم لطفی
علی افضلی
سوده اقتصاد
منوچهر اکبری
امید امانی
علیرضا امید بخش
ابوالحسن امین مقدسی
سید محمد انوشه
علی رضا انوشیروانی
حسین ایمانی
سید خلیل باستان
دانیال بسنج
دانیال بسنج
الوند بهاری
حمیده بهجت
کاوه بهرامی سبحانی
ترانه بوربور
علی بیات
مریم سلطان بیاد
خلیل بیگ‌زاده ادبیات معاصر جهان
حسن پروان
پردیس پرویزی
خلیل پروینی
یدالله پشا آبادی
سوسن پورصنعتی
سوسن پورصنعتی
فریده پورگیو
افسانه پور مظاهری
آرزو پوریزدان پناه کرمانی
پریسا پوینده
حسین پیرنجم الدین
محسن پیشوای علوی
فرشید ترکاشوند
صفورا ترک لادانی
حسین ترکمن نژاد
علی تقی زاده(ادبیات)
زهرا جان نثاری لادانی
بلقیس جعفری
جمیل جعفری
سحر جمشیدیان
محمدحسین جواری
مصطفی جوانرودی
شراره چاوشیان
رضا چهرقانی ادبیات معاصر جهان
شهلا حائری
مژگان حاجت پور بیرگانی
علیرضا حاجیان نژاد
محمد جواد حجّاری ادبیات معاصر جهان
ناهید حجازی
محمدحسین حدادی
یاسر حدیدی
آذین حسین زاده
روح الله حسینی ادبیات معاصر جهان
سید آیت حسینی ادبیات معاصر جهان
صدیقه حسینی
مصطفی حسینی
مریم حق روستا
محسن حنیف
رسول حیدری
احمدرضا حیدریان شهری
طاهره خامنه باقری
فاطمه خداکرمی
ابراهیم خدایار
نرجس خدایی ادبیات معاصر جهان
سید محمد رضا خضری
ایلمیرا دادور
محمدرضا دوستی زاده
حسن ذوالفقاری
رعنا رئیسی
میترا رئیسی
پروانه راداندیش
محمد راغب
زهره رامین
محمد رحیمی
حجت رسولی ادبیات معاصر جهان
هادی رضوان ادبیات معاصر جهان
زینب رضوان طلب
وجیهه رضوانی
محمدحسین رمضان کیایی
ابوالفضل رمضانی
سید علی روحانی
اسماعیل زارع بهتاش
بهرام زینالی
سید محسن ساجدی راد
جلال سخنور
حسن سرباز
حسین سرکار حسن خان
سهیلا سعیدی
علی سلامی
علی سلامی
ابراهیم سلیمی کوچی
طیبه سیفی
جلیل شاکری
ناهید شاهوردیانی
نجمه شبیری
حمیدرضا شعیری
مهدی شفیعیان
زینب شکرابی ادبیات معاصر جهان
مجید شمس الدین
کتایون شهپرراد ادبیات معاصر جهان
مریم شیبانیان
مه زاد شیخ الاسلامی
ناهید شیخی جولاندان
زینب صادقی
مریم صالحی نیا
ماندانا صدرزاده
ماندانا صدرزاده (جدید)
شیرزاد طایفی ادبیات معاصر جهان
مولود طلائی
محمد ظهرابی
آندیا عبائی
علی عباسی
اکبر عبداللهی
فاطمه عسگری ادبیات معاصر جهان
علی اکبر عطرفی
فریده علوی
محمد غفاری ادبیات معاصر جهان
مسعود غفوری
فاطمه غلامی
مهوش غلامی ادبیات معاصر جهان
عبدالاحد غیبی
محمدرضا فارسیان
ناهید فخر شفایی()
جلال فرزانه دهکردی
فرشته فرضی شوب
عباس فرهادنژاد
مسعود فرهمندفر
سید سعید فیروزآبادی
علی فیض الهی
فاطمه قادری اردکانی
زینب قاسمی طاری
اصغر قدرتی
محمود رضا قربان صباغ
مهوش قویمی
علی کاوسی نژاد
بیژن کرمی میرعزیزی
فرزانه کریمیان
الهه کریمی ریابی
جان اله کریمی مطهری
ژاله کهنمویی پور
محمد کیومرثی
میترا گلچین
آبتین گل‌کار
شهرزاد لاجوردی
رویا لطافتی
پدرام لعل بخش
علی محمد مؤذنی ادبیات معاصر جهان
فرشته محجوب ادبیات معاصر جهان
حسین محسنی ادبیات معاصر جهان
ابراهیم محمدی
زهرا محمدی
علی اکبر محمدی ادبیات معاصر جهان
بهروز محمودی بختیاری
قاسم مختاری ادبیات معاصر جهان
محمد امین مذهب
فرزانه مرادی ادبیات معاصر جهان
سید محمد مرندی
مینا مظهری
لادن معتمدی
بابک معین آزاد
عزت ملاابراهیمی
ناصر ملکی
زهره منتصری
ایمان منسوب بصیری
شهریار منصوری
فیروزه مهاجر
مژگان مهدوی زاده
علیرضا مهدی پور حدیقه
احد مهروند
سید رحیم موسوی نیا
فواد مولودی
بهنام میرزابابازاده فومشی
فرامرز میرزایی
زهره نائبی نقندری
فرح نارنجی ادبیات معاصر جهان
سارا نازکدست
رضا ناظمیان
هومن ناظمیان
زهره ناعمی
امیرعلی نجومیان
وحید نژاد محمد ادبیات معاصر جهان
نسرین نظامدوست
حسین نظری
هادی نظری منظم
هادی نظری منظم(داور عربی)
الیاس نورایی
محمدحسین نوروزی
مهناز نوروزی
یوسف نوظهور
شهریار نیازی
علیرضا نیکویی
شهرام همت زاده
مونا هوروش
مرضیه یحیی پور
وفا یزدان منش