داوران

 

https://publons.com/journal/778607/research-in-contemporary-world-literature/

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Akbar Abdollahi
آنت آبکه استادیار دانشکده زبان های خارجی دانشگاه آزاد
سیده مریم ابوالقاسمی دانشگاه شهید بهشتی
رجاء ابوعلی دانشگاه علامه طباطبایى
محمد رحیم احمدی گروه مترجمی فرانسه، دانشیار، دانشگاه الزهرا.
کامران احمد گلی استادیار دانشگاه خوارزمی
کامران احمد گلی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
سهراب آذر پرند گروه زبان و ادبیات ژاپنی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران
محسن آسیب پور عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
ابراهیم استارمی دانشگاه شهید بهشتی
الله شکر اسداللهی تجرق دانشگاه تبریز، دکترای ادبیات فرانسه
اسفندیار اسفندی دانشگاه تهران
زهرا اسماعیلی
جواد اصغری استادیار دانشگاه تهران
مرضیه اطهاری نیک عزم استادیار زبان و ادبیات فرانسه
مرضیه اطهاری نیک عزم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
فرزانه اعظم لطفی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
فرزانه اعظم لطفی استاد یار و عضو هیئت علمی دانشکده زبانها ئ ادبیات خارجی دانشگاه تهران
علی افضلی دانشگاه تهران
سوده اقتصاد دانشگاه شهید تهران
منوچهر اکبری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
امید امانی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان
حسین ایمانی استاد/دانشگاه کاشان
علیرضا امید بخش دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالحسن امین مقدسی دانشگاه تهران
علی رضا انوشیروانی دانشگاه شیراز دنشیار ادبیات تطبیقی
سید محمد انوشه گروه زبان و ادبیات انگلیسی- دانشگاه یزد
علی بیات دانشیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
مریم سلطان بیاد دانشگاه تهران
سید خلیل باستان دانشکده ادبیات علامه
دانیال بسنج عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دانیال بسنج عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
خلیل بیگ‌زاده ادبیات معاصر جهان هیأت علمی/ دانشگاه رازی
الوند بهاری
حمیده بهجت دانشگاه تهران
کاوه بهرامی سبحانی
ترانه بوربور دانشگاه تهران
حسین پیرنجم الدین دانشگاه اصفهان، هیئت علمی، دکترای ادبیات انگلیسی
حسن پروان دانشگاه تهران
پردیس پرویزی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات اسپانیایی، دانشگاه تهران
خلیل پروینی
یدالله پشا آبادی استادیار زبان و ادبیات کردی - دانشگاه کردستان
محسن پیشوای علوی دانشگاه کردستان
آرزو پوریزدان پناه کرمانی
فریده پورگیو ُدانشگاه شیراز
افسانه پور مظاهری دانشگاه تهران
پریسا پوینده دانشگاه تهران
فرشید ترکاشوند عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- گروه زبان و ادبیات عربی
صفورا ترک لادانی
حسین ترکمن نژاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی تقی زاده(ادبیات)
زهرا جان نثاری لادانی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بلقیس جعفری دانشگاه کابل
جمیل جعفری دانشگاه کردستان
سحر جمشیدیان گروه زبان و ادبیات انگلیسی- دانشگاه ملایر
محمدحسین جواری هیات علمی دانشگاه تبریز
مصطفی جوانرودی دانشگاه پیام نور
شراره چاوشیان مدیر گروه و استادیار،گروه زبان فرانسه ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا
رضا چهرقانی ادبیات معاصر جهان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. قزوین
علیرضا حاجیان نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مژگان حاجت پور بیرگانی مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج عضو هیات علمی دانشگاه متدولوژیکای پاریس
شهلا حائری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مرضیه یحیی پور دانشگاه تهران
محمد جواد حجّاری ادبیات معاصر جهان گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
ناهید حجازی فرهنگستان زبان و ادبات فارسی
محمدحسین حدادی دانشگاه تهران
یاسر حدیدی
رسول حیدری دانشگاه لرستان گروه ادبیات فارسی
احمدرضا حیدریان شهری دانشگاه فردوسی مشهد
روح الله حسینی ادبیات معاصر جهان دانشکده مطالعات جهان
سید آیت حسینی عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات ژاپنی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران.
صدیقه حسینی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مصطفی حسینی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
آذین حسین زاده دانشگاه حکیم سبزواری
مریم حق روستا دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی-دکترای ادبیات آمریکای لاتین
محسن حنیف استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه خوارزمی
طاهره خامنه باقری دانشگاه فردوسی مشهد
نرجس خدایی دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم خدایار دانشیار زبان و ادبیاتفارسی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه خداکرمی عضو هیئت علمی گروه زبان آلمانی و معاون دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سید محمد رضا خضری دانشگاه شهید بهشتی
ایلمیرا دادور دانشگاه تهران
محمدرضا دوستی زاده دانشگاه تهران
حسن ذوالفقاری تربیت مدرس
محمد راغب دانشگاه شهید بهشتی
زهره رامین دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دکترای زبان
محمد رحیمی دانشگاه اصفهان
حجت رسولی دانشگاه شهید بهشتی
هادی رضوان ادبیات معاصر جهان دانشگاه کردستان
وجیهه رضوانی مدرس گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا
زینب رضوان طلب عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران
ابوالفضل رمضانی استادیار؛ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمدحسین رمضان کیایی دانشگاه تهران
سید علی روحانی استادیار گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر،دانشگاه هنر
رعنا رئیسی دانشگاه اصفهان
میترا رئیسی دانشگاه بوعلی سینا
وفا یزدان منش دانشگاه تهران
بهرام زینالی دانشگاه تهران
سید محسن ساجدی راد عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد فسا
جلال سخنور Chairman of Postgraduate Studies-Islamic IAU. Of Tehran.
حسن سرباز دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
حسین سرکار حسن خان دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشجوی دکتری زبان آلمانی
سهیلا سعیدی دانشگاه تهران
طیبه سیفی دانشگاه شهید بهشتی
علی سلامی دانشیار/دانشگاه تهران
ابراهیم سلیمی کوچی دانشگاه اصفهان
جلیل شاکری عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
ناهید شاهوردیانی دانشگاه تهران
مریم شیبانیان
نجمه شبیری مدیر گروه آموزشی زبان اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبائی
مه زاد شیخ الاسلامی دانشگاه تهران
ناهید شیخی جولاندان دانشگاه تهران
حمیدرضا شعیری دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعیان معاون پژوهشی دانشکده زبانهای خارجی
زینب شکرابی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان ‍ژاپنی
مجید شمس الدین بنیاد سعدی
کتایون شهپرراد مدیر گروه
زینب صادقی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا
مریم صالحی نیا دانشگاه فردوسی مشهد
ماندانا صدرزاده دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
ماندانا صدرزاده (جدید) دانشکده زبانهای خارجی دکترای زبان و ادبیات فرانسه
شیرزاد طایفی ادبیات معاصر جهان گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران
مولود طلائی دانش آموختة دکترای ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
محمد ظهرابی گروه زبان انکلیسی دانشگاه تبریز
علی عباسی دانشگاه شهید بهشتی
آندیا عبائی گروه فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی
اکبر عبداللهی گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فاطمه عسگری ادبیات معاصر جهان عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران ایران
علی اکبر عطرفی دانشگاه علامه طباطبایی
فریده علوی گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عبدالاحد غیبی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد غفاری ادبیات معاصر جهان گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
مسعود غفوری گروه انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه تهران
مهوش غلامی ادبیات معاصر جهان گروه زبانهای خارجی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران
محمدرضا فارسیان دانشگاه فردوسی مشهد
ناهید فخر شفایی() دانشگاه
جلال فرزانه دهکردی استادیار بخش زبانهای خارجی، دانشگاه امام صادق
فرشته فرضی شوب استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گرگان
عباس فرهادنژاد
مسعود فرهمندفر دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه
سید سعید فیروزآبادی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی، عضو هیئت علمی، دکترای زبان آلمانی
علی فیض الهی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
فاطمه قادری اردکانی
زینب قاسمی طاری دانشگاه تهران
محمود رضا قربان صباغ استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهوش قویمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی کاوسی نژاد گروه زبان و ادبیات اردو، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران
فرزانه کریمیان
بیژن کرمی میرعزیزی عضو هیئت علمی
جان اله کریمی مطهری استاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
ژاله کهنمویی پور دانشگاه تهران- دانشکده ی زبان های خارجی
محمد کیومرثی دانشگاه تهران
میترا گلچین دانشگاه تهران
آبتین گل‌کار دانشگاه تربیت مدرس، دکترای ادبیات روسی
شهرزاد لاجوردی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
رویا لطافتی دانشگاه تربیت مدرس
پدرام لعل بخش دانشگاه رازی کرمانشاه
فرشته محجوب ادبیات معاصر جهان استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
زهرا محمدی دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دکترای ادبیات روسی
علی اکبر محمدی ادبیات معاصر جهان استادیار زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
بهروز محمودی بختیاری دکترا-دانشگاه تهران
قاسم مختاری ادبیات معاصر جهان دانشگاه اراک
محمد امین مذهب استادیار بخش زبان های خارجی دانشگاه امام صادق (ع)
فرامرز میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
بهنام میرزابابازاده فومشی پژوهشگر فوق دکتری عضو بنیاد الکساندر فن همبلت آلمان و شاغل در دانشگاه دورتموند
سید محمد مرندی دانشگاه تهران
مینا مظهری مترجمی زبان فرانسه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
لادن معتمدی دانشگاه الزهرا
بابک معین آزاد دانشگاه آزاد تهران
عزت ملاابراهیمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
ناصر ملکی دانشگاه رازی،دکترای زبان وادبیات انگلیسی
زهره منتصری استاد مدعو دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه تهران
ایمان منسوب بصیری استادیار دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران
شهریار منصوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی - دانشگاه شهید بهشتی
فیروزه مهاجر مدرس سابق ادبیات ایتالیایی/دانشگاه تهران، دانشکده زبان های خارجی
علیرضا مهدی پور حدیقه عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
مژگان مهدوی زاده استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان
احد مهروند Azarbaijan Shahid Madani University
علی محمد مؤذنی ادبیات معاصر جهان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سید رحیم موسوی نیا عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فواد مولودی پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی
فرح نارنجی ادبیات معاصر جهان دکترای زبان آلمانی، دانشگاه تهران
شهریار نیازی دانشگاه تهران
سارا نازکدست دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
رضا ناظمیان استاد تمام گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی
هومن ناظمیان دانشگاه خوارزمی
زهره ناعمی استادیار دانشگاه خوارزمی
زهره نائبی نقندری دانشگاه شهید بهشتی
امیرعلی نجومیان دانشگاه شهید بهشتی
وحید نژاد محمد ادبیات معاصر جهان دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری
حسین نظری گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران
هادی نظری منظم دانشگاه تربیت مدرس
هادی نظری منظم(داور عربی) دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا نیکویی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
الیاس نورایی دانشگاه رازی
محمدحسین نوروزی دانشگاه تهران
یوسف نوظهور
شهرام همت زاده عضو هیات علمی
مونا هوروش