بررسی مسائل مرتبط با آموزش اصطلاحات و تعبیرات روسی

نویسنده

چکیده

علیرغم موفقیت‌ها و کسب دستاوردهای قابل توجه‌ای که در زمینه بررسی علمی مسائل مرتبط با علم اصطلاح‌شناسی روسی بدست آمده است، هنوز مسائل و مشکلات پیش روی آموزش اصطلاحات و تعبیرات روسی در عرصة زبان‌شناسی آموزشی آنطور که باید مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. مقاله حاضر به مسئله اساسی انتخاب معقولانه مواد درسی مربوط به اصطلاحات و تعبیرات زبانی و آموزش آن به زبان‌ آموزان ایرانی اختصاص دارد. انتخاب موفق مواد درسی مربوط به اصطلاحات و تعبیرات که متناسب با مهارت و تسلط در کاربرد عملی آن باشد، تنها در صورتی میسر می‌باشد که در انتخاب مواد درسی مربوط به اصطلاحات و تعبیرات، هم مسائل زبان‌شناسی (کاربرد معمولی از نظر سبک گفتار) و هم مسائل آموزشی (قابل دسترس بودن و استحکام در یادگیری) لحاظ گردند. تجربه چندین ساله تدریس اصطلاحات و تعبیرات روسی در دانشگاه تهران و کار پژوهشی فراوان، به مؤلف مقاله حاضر امکان چاپ کتاب درسی «اصطلاحات و تعبیرات روسی در مراکز آموزشی ایران» را داده است که این کتاب به عنوان اولین تلاش در جهت انتخاب و ساماندهی مواد درسی مربوط به اصطلاحات و تعبیرات روسی در کتاب‌های درسی برای زبان‌آموزان ایرانی محسوب می‌شود. مقاله حاضر به بررسی مهمترین عوامل و شرایط تأثیرگذار در روند آموزش اصطلاحات و تعبیرات روسی به زبان‌آموزان ایرانی می‌پردازد که به نوبه خود مبانی نظری کتاب درسی تألیفی را شکل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-