آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز

نویسنده

چکیده

عارف و شاعر نامی ایرانی؛ مولانا، با سردادن شوریدگی خود، قرن‌ها تأثیر چشمگیری در ادبیات ملت‌های مختلف داشته است، به طوری که شاعران و نویسندگان دیگر کشورها شیفته اشعار عارفانه وی شدند و آثار ماندگاری آفریدند. ادبیات اسپانیایی زبان نیز از آثار مولانا بی‌بهره نبوده و شاعرانی در این خطه پرورش یافته‌اند که تأثیرپذیری از اندیشه‌ها و تفکرات عارف بزرگ پارسی، مولانا، در آثارشان به گونه‌ای چشمگیر مشهود است. عارفانی چون سان خوآن د لا کروز و سانتا ترسا این جمله کسان‌اند که با تحقیقی پیرامون اشعارشان می‌توان بر این مدعا صحه گذاشت. در این مقاله ابتدا پیرامون عرفان اسلامی در اسپانیا و تأثیرات تصوف اسلامی بر ادبیات و فرهنگ آن سرزمین توضیحاتی داده خواهد شد و سپس دربارة تأثیر اندیشه‌های مولانا بر یکی از نام‌آورترین ادیبان اسپانیایی زبان، سان خوآن دلاکروز، بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mowlana’s Frenzied Melody and the Infatuation of San Juan de la Cruz

چکیده [English]

For centuries, the famous Iranian mystic and poet, Mowlana, has had a great influence on the literature of different nations through his mystical frenzy. Poets and writers of other countries including Spain, have been enamoured by his poems as well as his literary works. Poets who have been influenced by the thoughts of this famous Persian mystic have thus been trained in this area. This claim can be confirmed by studying poems of mystics like San Juan de la Cruz and Santa Teresa. This article attempts to discuss Islamic mysticism in Spain and the influence of Islamic Sufism in its literature and culture and Mowlana’s impact on. San Juan de la Cruz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mowlana
  • mysticin
  • Persian literature
  • San Juan de la Cruz
  • Spanish literature