مشکلات ترجمه حروف اضافة فارسی به روسی و بالعکس

نویسندگان

چکیده

به هنگام بررسی مقایسه‌ای پدیده‌های زبانی، محقق خارجی زبان باید به موضوع «تداخل زبانی» که منبعث از تقابل ویژگی‌های زبان مادری با زبان مورد مطالعه است، باشد. توجه به «تداخل زبانی» به هنگام تدریس زبان خارجی، قبل از هر چیز، این امکان را برای مدرس زبان خارجی به وجود می‌آورد تا پی ببرد که با استناد به موضوع «تداخل زبانی»، آموزش چه مباحثی راحت‌تر و آموزش چه مباحثی با مشکل روبروست. یکی از مشکلات پیش روی زبان‌آموزان فارسی‌زبان، درک صحیح نوع مناسبات نحوی و روابط نحوی میان کلمات در ساختارهای نحوی زبان روسی به همراه حروف اضافه یا بدون حروف اضافه است. مهمترین دلیل این مشکل، عدم وجود ویژگی دستوری حالت در زبان فارسی است. در زبان فارسی، بر خلاف زبان روسی، روابط نحوی عمدتا توسط اقسام کلمات کمکی، از جمله حروف اضافه بیان می‌شوند. این تفاوت نحوی میان دو زبان روسی و فارسی مشکلات زیادی را به هنگام ترجمة ساختارهای حرف اضافه‌ای از روسی به فارسی و بالعکس برای زبان‌آموزان فارسی‌زبان به وجود می آورد.

عنوان مقاله [English]

-