بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده

نویسندگان

چکیده

مسئله زن همواره مورد توجه نویسندگان و هنرمندان جهان بوده است و در دوران مختلف حیات بشر، مسایلی که با این موضوع مرتبط بودند با دیدگاه‌های متفاوت توسط شاعران و نویسندگان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از میان این نویسندگان آنتون چخوف و سید محمد علی جمالزاده هم در آثار خود شخصیت زنان را وصف کرده‌اند. در مقاله حاضر، سعی گردید به این سئوال پاسخ داده شود که شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های چخوف و جمالزاده در توصیف سیمای زنان چیست؟
بر خلاف جمالزاده که زن را در آثارش تک بعدی نشان داده است، سیمای زنان در آثار چخوف بسیار متنوع توصیف شده‌اند. از نظر جمالزاده در ایران در اوایل قرن بیستم زنان کمتر در فعالیت‌های اجتماعی شرکت می‌کردند. براساس آثار جمالزاده می‌توان گفت که زن ایده‌آل در نگاه مردان ایرانی این دوره، کدبانوی مطیعی است که از صبح تا شب در خانه زحمت می‌کشد، عفت و پاکی اخلاقی خود را حفظ می‌کند و به همسرش وفادار است.
اما چخوف با توجه به اینکه پزشک و روانشناس بود، خوب می‌دانست که زنان دارای طبیعتی پیچیده و گاهی غیرقابل درک هستند و به همین دلیل در آثارش به توصیف روحیات زنان بیش از ظاهر آنان توجه شده است، چیزی که در آثار جمالزاده کمتر به چشم می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-