زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی

نویسندگان

چکیده

واژه به عنوان مهمترین سطح زبانی، بیانگر واقعیت‌های پیرامون بشر، دنیای درونی وی می‌باشد و رفتار زبانی را تنظیم می‌کند. ساختار لغوی زبان ویژگی‌های ملی و فرهنگی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. واژگان زبان روسی در حال تغییر دائمی هستند. این واژگان در طی چند قرن شکل گرفته‌اند. روند شکل‌گیری ساختار لغوی، یک روند طولانی و پیچیده است و با تاریخ پیشرفت ملت روسیه ارتباط تنگاتنگی دارد. زبان فارسی در طی حضور بیش از یک هزار ساله خود، دستخوش تغییرات مختلف آوایی و معنایی گردید. به دلیل برخی شرایط تاریخی و موقعیت‌های جغرافیایی کشور، زبان فارسی دائماً با بسیاری از زبان‌های خویشاوند و غیرخویشاوند در تماس بوده است.تعداد قابل توجه‌ای واژه های قرضی وارد این زبان شده‌اند که بسیاری از آنها دارای اهمیت و مفاهیم خاصی هستند و در زبان از گستردگی زیادی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-