جدل بر سر قدرت در ادبیات و آیین‌های نمایشی قرون وسطی

نویسنده

چکیده

معمولاً قرون وسطی را دوران زوال ادبیات نمایشی دانسته‌اند، زمانی که قدرت کلیسا «بازیگری» را ناجور می‌دانست، مگر آن که خود بر آن نظارت یا در آن شرکت داشته باشد. این گفتار، با نگاهی به پاره‌ای از شگردهای مردم در اجرای نمایش‌های رایج در اروپای غربی در قرون وسطی، به نقش پویای مردم در دگرگونی و شکل‌دهی متون نمایشی آن دوران می‌پردازد. با این سخن، می‌توان گفت که متون نمایشی قرون وسطی خود جایگاه تنش‌های سیاسی- اجتماعی میان دستگاه‌های قدرت و مردم بوده است و، بر خلاف تلقی رایج، مردم با «دستکاری» متون مصوب، دیدگاه های خود را وارد هرم قدرت می‌کردند و این روند به سرشاری اصول زیبا‌شناسی ادبیات نمایشی کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Power Struggle in Medieval Liturgies

چکیده [English]

The Medieval period is usually known for the demise of dramatic literature mainly because the Church considered "acting" a sin unless supervised by authorities. This article, by reviewing performance strategies common among European people in the medieval period, discusses people's interventionist roles in re/shaping liturgical 'texts'. It argues that the religious rituals of the period were sites of socio-political tensions between authorities, on the one hand, and the people, on the other. The aim is to challenge the dominant idea of the pre-modern era, that is, the medieval period, in which power was disseminated to people on a top-to-bottom basis only. In other words, the article contends that people were busy negotiating their own versions of body/politic(s) with authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audience
  • Liturgies
  • Middle ages
  • power
  • theatre