مرغابی وحشی اثر ایبسن و مرغ دریایی اثر چخوف: تراژدی کلاسیک از منظری مدرن

نویسندگان

چکیده

تراژدی که از چالش بر‌انگیز‌ترین ژانر‌های ادبی به شمار می‌رود همواره توجه کسانی را که در پی درک بهتر خویش و دنیای اطرافشان بوده‌اند به خود جلب کرده است. قرن‌ها پس از زایش تراژدی در یونان باستان، همواره بزرگ‌ترین نمایشنامه‌نویسان مغرب زمین می‌کوشیدند تا حس خود را نسبت به جنبه‌های تراژیک زندگی در قالب آثاری ماندگار بیان کنند. اما با از بین رفتن تدریجی زمینه‌های لازم برای خلق تراژدی این صورت هنری در اواخر قرن هفدهم چنان رو به زوال رفت که بسیاری از صاحب نظران عرصة هنر ادعا کردند که تراژدی در شکل نمایشی به گذشته تعلق دارد. در زمانی که دیدگاه‌های حاکم، بر تضاد روحیة مدرن با تفکر تراژیک تأکید داشتند، هنریک ایبسن و آنتون چخوف در اواخر قرن نوزدهم توانستند آثار تراژیک قابل توجهی خلق کنند. اثر حاضر تلاشی است در جهت نشان دادن چگونگی خلق این آثار که تراژدی انسان مدرن را به خوبی به تصویر می‌کشند. به این منظور دو اثر مرغابی وحشی و مرغ دریایی انتخاب شده‌اند: دو اثری که در بردارندة صورت‌ها و مفاهیم تراژیک نو هستند. همچنین اثر حاضر نگاهی به تراژدی یونان دارد تا دریابد مفهوم تراژدی در دوران ایبسن و چخوف تا چه اندازه از دید تراژیک در عصر باستان فاصله گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibsen’s The Wild Duck and Chekhov’s The Seagull: Classical Tragedy in Modern Perspectives

چکیده [English]

Since its birth in ancient Greece, tragedy as an important dramatic form has always attracted the attention of those who have a tragic sense of life. Although many scholars of tragedy put forward a bleak view regarding the possibility for the continuance of tragedy in modern times, two great dramatists, Henrik Ibsen and Anton Chekhov, showed that tragedy can still be created in modern times provided that writers can adjust their tragic visions with the spirit of their age. This paper is an attempt to analyze the ways in which Ibsen and Chekhov portrayed the tragedy of man in the modern world in plays like The Wild Duck and The Seagull which deal with new tragic themes and concepts. The present article would also offer a brief glance at Greek tragedy to examine the relationship between these modern works and those of the ancient past.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chekhov
  • Classical Tragedy
  • Modern Tragedy
  • The Seagull.
  • The Wild Duck
  • Ibsen