نمود «شخص» به عنوان یک مقولة دستوری در افعال روسی

نویسنده

چکیده

فعل زبان روسی، گونه‌ای از کلام است، که ویژگی‌های دستوری متعددی را بیان می‌کند، و به لحاظ این ویژگی‌های دستوری- نحوی و چگونگی بیان شخص، آن را به گروه افعال شخص‌دار و افعال بدون شخص دسته‌بندی می‌کنند. تفاوت این دو گروه فعلی، در بیان یا عدم بیان ویژگی‌های دستوری شخص است. هدف از این پژوهش، بررسی ابزار بیان مقولة شخص در گزاره‌های فعلی جملات روسی است. معنی دستوری شخص را گاهی وندهای فعلی بیان می‌کنند، که در این صورت، ابزار بیان معنی شخص دستوری است، و زمانی عناصر دیگر جمله، یعنی ضمایر شخصی، یا اسامی، این معنی را به فعل می‌دهند، که آن را ابزار لغوی می‌نامیم. در زبان روسی ابزار لغوی در بیان این معنی نقش بسیار مهمی دارند، زیرا در برخی شرایط، مثلاً نبودن فاعل ظاهری در جمله وندهای (شناسه‌های) فعلی، معنی واقعی شخص را نشان نمی‌دهند و در معنای مجازی به کار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Person As A Grammatical Category in Russian Language

چکیده [English]

The verb in Russian Language is a part of speech which involves several grammatical features. Regarding methods of expressing the person, we can classify it in two major groups: Personal verbs and Non-Personal verbs. The difference of these two groups is in their expression and inexpression of the person as a grammatical category. The purpose of this research is to consider ways of declaring the person in verbal predicates of the Russian Language. The meaning of grammatical person is sometimes determined by verbal affixes. In this condition, the means of expression by a person is grammar. On the other side, other elements of sentences which are pronouns and nouns determine the grammatical person which we refer to as lexical tools. In Russian Language, lexical tools play an important role in expressing meaning, because in some situations such absence inexistence of a formal subject in sentences, and verbal affixes indicate the virtual meaning of grammatical person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grammatical Person
  • Grammatical tools
  • Lexical Tools
  • mood
  • number