تب و تاب نویسنده در سرودههای مالدورور اثر لوتره آمون

نویسنده

چکیده

این نوشتار به بررسی قدرت خیالپردازی و خلاقیت نویسندهای می پردازد که یکی از شگفتیهای دنیای ادبیات لقب گرفته است. ایزیدور دوکاس (Isidore Ducasse)، مشهور به کنت دو لوترهآمون (Conte de Lautréamont)، پیام آور شعر نو و نماد شورشگری در برابر نظام قراردادی ادبیات است. در این اثر کاملاً متفاوت با آثار قرن نوزدهم، لوتره‌آمون، گستاخانه، تمام نیروهای ظلمانی برآمده از اندیشه و پس زمینة ذهنی و فکری‌اش را برای نمایش قدرت خود و دستیابی به حقیقت زندگی بکار می‌گیرد. ویژگی برجستة روش نویسنده، خلق صحنه‌هایی اتوماتیک‌وار از خیال و واقعیت است که ما را بر می‌آشوبد، زیرا در جهان ما ناشناخته است. نویسنده بر آنست تا با ذکر برخی خاطرات دقیق نویسنده و یا تقلید ادبی وی، به تحلیل اثر نویسنده‌ای بپردازد که به گفتة نویسندگان بزرگ، شاید در ادبیات فرانسه تواناترین خالق اسطوره‌های شگفت‌انگیز و خیالی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Author's Passions: A Glance at Maldoror's Songs Written by Conte de Lautréamont

چکیده [English]

The present article attempts to investigate the power of imagination and creativity of a writer qualified as one of the extraordinarily gifted individuals of world literature. In one of his works which is totally different from other works of the nineteenth century, the writer, Lautréamont utilizes valiantly all dark powers protruding from his reflections and mental and contemplative backgrounds in order to demonstrate his strength and to procure the truth of life. The prominent idiosyncrasy of the writer's style is the creation of spontaneous scenes out of imagination and facts which agitate us because they are unknown in our world. Citing some precise memoirs of the writer or his literary theft, the writer of this article attempts to analyze the work of a writer who, according to great writers, could be the most capable creator of superb and fictional myths in French literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Maldoror
  • Malignance
  • Oddity
  • Plagiarism
  • Realism