ارائه مناسب حالت حرف اضافه‌ای در مراحل اولیه آموزش روسی به عنوان زبان دوم

نویسندگان

چکیده

هنگام آموزش زبان روسی به عنوان زبان‌های خارجی، مقدسین‌های برنامه‌های طراحی آموزشی بر این باورند که می‌بایست مهارت‌های دستوری را در تکرار و تمرین لازم به انتخاب مناسب و در متن و جمله انجام داد. باید اضافه نمود که غیر از موارد ذکر شده، شناخت و معرفی اشکال گرامری از نظر نظری و طرق بکارگیر ابزار صرفی و نحوی نیز دارای اهمیت فراوانی است. در واقع وجود این دو در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه‌ساز به وجود آمدن بنیه قوی مهارت‌های زبانی گردد. ما در این مقاله توضیح داده‌ایم که چگونه رعایت نکردن متدهای آموزشی می‌تواند به کند شدن و یا توقف حریان آموزش بیانجامد و بالعکس رعایت این اصول به تسریع و استحکام و برنامه‌های آموزشی در حیطه آموزش زبان روسی منجر گردد. برای نمونه میدانی کار، آموزش صحیح پرولوژنی پادژ با لحاظ معیارهای تجربی مناسب آن ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-