سنت‌ها و رویکردها: زبان یا زبان و فرهنگ

نویسنده

چکیده

گروه زبان و ادبیات روسی در حال حاضر مجموعه‌ای با عملکرد فعال و رو به‌گسترش در ساختار دانشگاه تهران به شمار می‌رود. طی سالیان متمادی روش تدریس سنتی زبان روسی به عنوان زبان خارجی در این گروه به صورت دستور-ترجمه بوده است. نتیجه چنین روشی آن بوده که دانشجویان از معلومات نظری گسترده‌ای برخوردار می‌شدند در حالی که در به کارگیری این معلومات با مشکلات فراوانی مواجه بودند. در مورد تدریس توأمان زبان و فرهنگ باید اذعان نمود که تاکنون توجه شایانی به این مقوله نشده است. امروزه ایجاد توانش ارتباطی در نزد زبان آموزان که تسلط لازم و مطلوب بر زبان خارجی را فراهم می آورد به عنوان هدف اصلی در آموزش نوین زبان مد نظر می باشد. همانطور که پیداست توانش ارتباطی شامل توانش زبانی- کلامی و فرهنگی می‌باشد. کار عملی با دانشجویان دانشگاه تهران بر این امر صحه می‌گذارد که آنان در طول تحصیل نه تنها با ویژگی‌های ملی-فرهنگی رفتار کلامی بلکه با ویژگی‌های رفتار ارتباطی نیز برخورد پیدا می‌کنند. در همین رابطه اکنون در گروه زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران به صورت کاملاً شفاف و دقیق به رویکرد فراگیری توأم زبان و فرهنگ روسی توجه گردیده است. اضافه نمودن دروسی چون «تاریخ روسیه» و «کشورشناسی روسیه» به برنامه درسی گروه زبان و ادبیات روسی و همچنین بازنگری و نوآوری در مطالب و روش‌های تدریس زبان روسی به عنوان زبان خارجی در دانشگاه تهران این مسئله را تأیید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-