نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی ایران و روسیه

نویسنده

چکیده

ترجمه، تلاشی برای یکسان‌سازی دانش در سطح جهان و گامی است استوار به سوی ارتباط ملت‌ها، بنابراین ترجمه حرکتی اصیل و ریشه‌داراست . ترجمه در میان اقوام غیر هم زبان رابطه‌ای فرهنگی به‌وجود می آورد. در این زمینه وظیفة ‌مترجم ، تجدید حیات یک ملت است که ملت ایران و ملت روسیه نیز در شمار این ملت‏هایند. در این نوشتار، نگارنده کوشیده با ذکر شواهدی چند ،از فعالیت‏های مترجمان و محققان روس در بارة ادب فارسی ونیز تلاش های محققان و مترجمان ایرانی در زمینة ادب روسی ، نقش ترجمه را در نزدیکی و دوستی دو ملت ایران و روسیه نشان بدهد. بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که اساسی ‌ترین نقش در ایجاد روابط فرهنگی میان ایران و روسیه را انجمن فرهنگی ایران و روسیه ایفا کرده است و از میان شاعران فارسی، خیام بیشترین توجه مردم روسیه را به خود معطوف داشته‌‌است و در میان ایرانیان نیز ، لف تالستوی و آنتوان چخوف از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Translation In Cultural Interaction between Iran & Russia

چکیده [English]

Translation is an effort toword a global creation of equalizing knowledge and steps into communication amongst nations, thereby creating a cultural relationship. Translation reflects a cuttural interdependency amongst nations, Iran and Russia being amongst them. In this paper, the author tries to show the role of translation in establishing relation between Iran and Russia by mentioning examples of activities of Russian researchers and translators about Persian language and also efforts of Iranian researchers and translators about Russian language. Researches have shown that Russia and Iran cultural council has the most important role in making cultural relations between Iran and Russia. Khayyam, one of the most prominent Iranian poets, is most popular amongst Russian people and similarly Tolstoy and Chekhov, the most significant Russian poets, popular amongst Iranian people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural relation
  • nation
  • Persian language
  • Russian language
  • Translation