بهشت گمشده آندره مکین

نویسندگان

چکیده

آندره مکین (Andreï Makine)، نویسندة روسی تبار مقیم فرانسه در رمان‌های اولیة خود، با لحنی غنایی و پر شور از غرب سخن می‌گوید. او غرب را بهشت گمشده ای می‌داند که جذاب و رویایی است و نمادی از هرآنچه مخالف روسیة روزگار کودکی اوست. به مرور، در پی مهاجرت به فرانسه، ایده‌آل اولیه در ذهنش درهم می‌شکند و واقعیت در برابرش رخ می‌نماید. بنابراین هرچه بیشتر در آثار او پیش می‌رویم، دو اصطلاح شرق و غرب بیش از پیش در هم می‌آمیزند، مبهم و گنگ می‌شوند و شور و شوق ابتدایی، جای خود را به نگاهی کاملاً انتقادی می‌دهد. آتلانتید روسی جای آتلانتید فرانسوی را می‌گیرد و نگاه نوستالژیک مکین در آثارش تجلی می‌یابد. در این میان، سفر، که درونمایة نوشته‌های اوست، دستمایة پرداختن به هویت، برخورد میان واقعیت و خیال، و مسایل پدیدآمده از برخورد میان دو فرهنگ و زبان می‌شود. این مقاله بر آن است تا به روند شکل‌گیری این نگاه انتقادی و چگونگی جایگزینی آتلانتید روسی به جای آتلانتید فرانسوی در آثار مکین بپردازد و تاثیر این نگاه را بر سبک او بررسی کند، سبکی که جادوی ادغام گذشته و حال، رویاها و واقعیت و پناه بردن به گذشته و خود را به دست رویاها سپردن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lost Paradise of Andre Makin

چکیده [English]

Andre Makine, a writer of Russian ancestry residing in France, propounds the west enthusiastically and lyrically in his early novels. He visualizes the west as a lost paradise which is both fascinating and fanciful contrary to his childhood vision of Russia. However, as time passes, following his immigration to France, his encounter with reality shatters and ruins the rudimental idealism which had earlier shaped his mind. A different outlook germinates in his reflection. That is why, the more we penetrate into his writings, the two terms east and west mingle with one another all the more and end up as ambiguous and mute; the early passion and fervor giving way to a critical perception. The Russian Atlantid replaces the French one and his nostalgic view of his childhood can be traced in his works. In the meantime, journey as the core of his writings act as an excuse and concern for the writer vis-à-vis identity, encounter between reality and imagination, and problems erupting from conflict between two cultures and languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andre Makin
  • Atlantid
  • French last testament
  • immigrant author
  • immigration literature