بررسی برخی از حروف اضافه روسی بیانگر مناسبات سببی و مقایسه آنها با زبان روسی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، حروف اضافه زبان روسی بیانگر مناسبات سببی “?????????”, “ ??” , “ ??-??” , “ ??” ,” ??” , “ ?”, به لحا ظ ساختار، نقش، معنا و چگونگی ترجمة آنها به زبان فارسی بررسی می‌شود. اشکال لغوی و معنایی این حروف اضافه به کمک فرهنگ‌های لغات و کتاب‌هاِی درسی مشخص شده است. اشکال لغوی، دستوری و صرفی حروف اضافه، دشواری‌های استفاده از آنها در عمل، تجزیه و تحلیل دلایلی که می‌تواند باعث بکارگیری نادرست کلمات شوند، مورد بررسی قرار گرفته و توصیه‌هایی نیز جهت به کار گیری صحیح این حروف اضافه در ترجمه شفاهی و کتبی از روسی به فارسی ارایه شده است. دراین تحقیق، توصیه‌هایی برای ترجمه و معادل‌های فارسی حروف اضافه پیش گفته به همراه مثال‌های بسیار برگرفته شده از آثار ادبی، کتاب‌های آموزش زبان روسی و دیگر متون این زبان، ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-