ویژگی‌های آموزش ضربالمثل‌های روسی به زبانآموزان ایرانی در سطح مقدماتی

نویسندگان

چکیده

ضرب‌المثل‌ها از اجزا مهم ساختار زبانی به شمار می‌روند. در ایجاد ارتباط بین یکدیگر اکثریت مردم در کلام خود از ضرب‌المثل‌ها بسیار استفاده می‌کنند. نقش ضرب‌المثل‌ها در گفتار بسیار محسوس می‌باشد. استفاده از ضرب‌المثل‌هایی مانند گربه را دم حجله کشتن، دمق بودن و غیره سبک گفتار را محاوره‌ای می‌کند. فراگیری چنین ضرب‌المثل‌هایی و استفاده بجا از آنها گفتار ما را دقیق، زیبا و زنده جلوه می‌دهد. هر قدردر گفتار از تمثیل و اصطلاح استفاده شده باشد، به همان نسبت تأثیر بیشتری را بر روی شنونده خواهد گذاشت. استفاده به موقع از ضرب‌المثل‌ها نه تنها گفتار شفاهی ما را، بلکه آثار ادبی را نیز زینت می‌بخشد. در این مقاله سعی شده است نقش ضرب‌المثل‌ها را در آموزش زبان روسی به زبان‌آموزان ایرانی در مرحلة مقدماتی مورد بررسی قرار دهیم. در هنگام یادگیری ضرب‌المثل‌ها بر ذخیره لغوی زبان‌آموز نیز افزوده می‌شود. این مسئله برای زبان‌آموز ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زبان‌آموزان باید با حداقل میزان ضرب‌المثل‌ها آشنا باشند تا کلام روسی را درک کرده و بتوانند آثار ادبی روسی را بخوانند. از آنها در گفتار، زبان محاوره، در داستان‌ها و همچنین در تعریف و تجریه تحلیل متون صحیح استفاده نمایند. در مقاله حاضر سعی شده است به منظور یادگیری سریع ضرب‌المثل‌ها در دورة مقدماتی (منظور از دورة مقدماتی دو سال اول آموزش زبان روسی در دانشگاه می‌باشد) بیشتر بر ضرب‌المثل‌های پر کاربرد تکیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-