تأثیر محیط تدریس، میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و جنسیت بر باورهای معلمان زبان انگلیسی دربارة گرامر و تدریس گرامر

نویسنده

چکیده

یکی از جنبه‌های تدریس نظر و باورهای معلم دربارة تدریس، یادگیری، یادگیرنده، محتوی تدریس، و به طور کلی مسایلی است که در کار خود با آن سر و کار دارد. هدف اصل این تحقیق مطالعة تأثیر عوامل فردی چون میزان تحصیلات، میزان تجربه تدریس، و جنسیت و عوامل محیطی چون محیط تدریس بر نظر و باور معلمان زبان درباره تدریس گرامر است. بدین منظور 130 معلم زبان زن و مرد و با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و تجره تدریس متفاوت که در مدارس دولتی و مؤسسات خصوصی زبان تدریس می‌کردند انتخاب شدند. آنان پرسشنامه‌ای 25 سؤالی- با مقیاس لیکرت- را پاسخ دادند که 5 عنصر باور آنان دربارة گرامر را مورد پرسش قرار می‌داد: معنی و مفهوم گرامر/ اهمیت گرامر/ روش و شیوة تدریس گرامر/ نحوه تصحیح اغلاط گرامری/ و تکنیک‌ها، فعالیت‌ها، تمرینات، و فرایندهای مورد استفاده در تدریس گرامر. نتایج آزمون- ت نشان داد که نظر و باور معلمان با میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و محیط تدریس متفاوت درباره گرامر یکسان نیست و تفاوت معنی‌داری بین آنان وجود دارد در حالی که تفاوت معنی‌داری بین نظر و باورهای معلمان زن و مرد (جنسیت) دربارة گرامر و تدریس آن وجود ندارد. این نتایج برای آموزش معلمان کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of EFL teachers’ cognition on teaching foreign language grammar

چکیده [English]

This study examines differences in non-native EFL teachers’ beliefs about grammar and teaching grammar. The differences were sought across teachers’ work environment- private school versus state schools-, degree, gender, and teaching experience. A sample of 130 EFL teachers teaching at junior high school, high schools, and private language institutes were randomly selected. The sample consisted of EFL teachers with different degrees, teaching experience, and gender. A grammar belief questionnaire consisting of five main categories (25 items) was administered. The results showed significant differences between school teachers and institute language teachers in their cognition and practice. The observed differences were also significant for teachers with BA degree, MA degree and teaching experience. However, teachers’ beliefs did not significantly differ in genders. All in all, the results showed that teachers’ characteristics influenced some aspects of their cognition and teaching practices as related to grammar. The implications for teaching and teacher education are discussed, in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beliefs
  • Grammar
  • Teachers’ cognition
  • work setting