نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپدایک" تندروی خشونت آمیز داخلی در رمان تروریست اثرجان آپدایک [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 26-50]
 • آراگون «معشوق» آینه‌ای با بازتاب درونمایه‌های عاشقانه آراگون در «آیدا در آینه» شاملو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 351-377]
 • آرکائیسم مقایسۀ تطبیقی غم غربت در شعر محمدرضا شبیبی و میرزاده‌ی عشقی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1172-1198]
 • آرمانگرایی مقایسۀ تطبیقی غم غربت در شعر محمدرضا شبیبی و میرزاده‌ی عشقی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1172-1198]
 • آزادی مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1199-1223]
 • آسیه جبار خوانش فمنیستی پساساختاگرایانه از"عشق، فانتزیا" اثر آسیه جبار براساس آرای هلن سیکسو و لوس ایریگارای [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 674-696]
 • آگنوستیسیسم بررسی تطبیقی آگنوستیسیسم در قصیده «طلاسم» ایلیا ابوماضی و غزل «من این ایوان نه تو را نمی دانم» مولانا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 600-623]
 • آنتیگونه آتش خانگی: روایتی ریزومی علیه زیست-قدرت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 765-790]
 • آندره برینک زنانگی، هویت و خاطره گویی: بررسی رمان تصورات شن آندره برینک بر مبنای روایت‌درمانی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1021-1040]
 • آندره ژید آندره ژید و گفتمان‌های قدرت؛ نگاهی نو به فرآیند افسون‏زدایی از کمونیسم در کتاب بازگشت از شوروی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 644-673]
 • آوازهای مالدورور دموکراسی ادبی در آواز‌های مالدورور [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 325-350]

ا

 • ادبیات نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت" [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1150-1171]
 • ادبیات از ادبیات تا زبان‌شناسی: معرفی «طرحواره شناختی انسجام» با استفاده از روایت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1130-1149]
 • ادبیات اردو بررسی تأثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه‌ی اردو [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1095-1129]
 • ادبیات اسکاتلند تبیین نظریه اشارات نسبی در رمان سرزمین خوشحالی اثر رابرت الن جیمیسون [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 460-479]
 • ادبیات پاپ کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 723-743]
 • ادبیات پاکستان بررسی تأثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه‌ی اردو [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1095-1129]
 • ادبیات پس از جنگ آلمان نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت" [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1150-1171]
 • ادبیات تطبیقی «معشوق» آینه‌ای با بازتاب درونمایه‌های عاشقانه آراگون در «آیدا در آینه» شاملو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 351-377]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 996-1020]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 954-973]
 • ادبیات تطبیقی نقد تطبیقی «مرگ» در اشعار سپهری، السمان و کیتس بر پایه‌ی «ورای اصل لذت» فروید [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 791-823]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1224-1246]
 • ادبیّات تطبیقی تیپ‌شناسی تطبیقی شخصیّت ملک‌الشعرای بهار و فدوی ‌طوقان از خلال زندان‌سروده‌هایشان براساس مکتب انیاگرام [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 431-459]
 • ادبیات تطبیقی آمریکایی بررسی تطبیقی آگنوستیسیسم در قصیده «طلاسم» ایلیا ابوماضی و غزل «من این ایوان نه تو را نمی دانم» مولانا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 600-623]
 • ادبیات زنان ایران و روسیه نقد تطبیقی- زیباشناختی دو نمونه داستان کوتاه از نویسندگان زن معاصر در ایران و روسیه با محوریت نظریۀ بیان کالینگوود [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 697-722]
 • ادبیات عرفانی بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1224-1246]
 • ادوارد سعید بررسی دیدگاه هومی بابا و ادوارد سعید دربارۀ هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت انسانی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 274-300]
 • ایران کلده و شوش نقد بوطیقاجتماعی گذرگاه‌های ایران در سفرنامة فرانسوی ایران، کلده و شوش اثر ژن دیولافوآ [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 898-922]
 • ارزش‌گذاری گردابی چنین هایل، خوانش جین ریس از جین ایر [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 378-404]
 • ایریگارای خوانش فمنیستی پساساختاگرایانه از"عشق، فانتزیا" اثر آسیه جبار براساس آرای هلن سیکسو و لوس ایریگارای [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 674-696]
 • استعاره‌ی مفهومی بررسی تطبیقی استعاره ی مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از آثار افغانی و ایشی‌گورو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 51-79]
 • اشعار تاگور مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1199-1223]
 • ایشی‌گورو بررسی تطبیقی استعاره ی مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از آثار افغانی و ایشی‌گورو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 51-79]
 • افسون‌زدایی آندره ژید و گفتمان‌های قدرت؛ نگاهی نو به فرآیند افسون‏زدایی از کمونیسم در کتاب بازگشت از شوروی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 644-673]
 • ایلیا ابوماضی بررسی تطبیقی آگنوستیسیسم در قصیده «طلاسم» ایلیا ابوماضی و غزل «من این ایوان نه تو را نمی دانم» مولانا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 600-623]
 • الماس‌ها ابدی‌اند تأثیر هژمونی فرهنگی بر بینامتنیت پسااستعماری در داستان‌های "الماس‌ها ابدی‌اند"، اثر ایان فلمینگ و "بریق‌الماس"، اثر نبیل فاروق با تکیه بر نظریه هومی بابا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 538-570]
 • امر واقعی فهم «در انتظار گودو» از منظری روانکاوانه [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 207-231]
 • امین معلوف بررسی ارجاعات دینی و تاریخی در چهار اثر امین معلوف با رویکرد بینامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1041-1063]
 • انسان‌گرایی بررسی دیدگاه هومی بابا و ادوارد سعید دربارۀ هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت انسانی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 274-300]

ب

 • باختین مطالعۀ "در زمانیِ" سیرِ تحوّل مفهوم پارودی در نظریه و نقد ادبی در غرب [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 974-995]
 • بارا ماسای تقوی پژوهشی بر نوع ادبی " بارا ماسا "در ادبیات هندی- و فارسی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 571-593]
 • باراماسای فراق پژوهشی بر نوع ادبی " بارا ماسا "در ادبیات هندی- و فارسی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 571-593]
 • بارا ماسای مسعود سعد سلمان و شاعران هندی پژوهشی بر نوع ادبی " بارا ماسا "در ادبیات هندی- و فارسی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 571-593]
 • بارا ماسای هندی &ndash پژوهشی بر نوع ادبی " بارا ماسا "در ادبیات هندی- و فارسی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 571-593]
 • بازقلمروسازی آتش خانگی: روایتی ریزومی علیه زیست-قدرت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 765-790]
 • بازگشت از شوروی آندره ژید و گفتمان‌های قدرت؛ نگاهی نو به فرآیند افسون‏زدایی از کمونیسم در کتاب بازگشت از شوروی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 644-673]
 • بازنمایی بازنمایی روان‌زخم در داستان کوتاه «منظره‌ای با اتوی چُدنی» اثر هاروکی موراکامی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 503-537]
 • بازی های زبانی از هزارتوی زبان تا هزارسوی انسان و جامعه نگاهی سوسیوکریتیک به چند اثر از ژرژ پرک [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 112-147]
 • باغ های روشنایی بررسی ارجاعات دینی و تاریخی در چهار اثر امین معلوف با رویکرد بینامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1041-1063]
 • بیانگری نقد تطبیقی- زیباشناختی دو نمونه داستان کوتاه از نویسندگان زن معاصر در ایران و روسیه با محوریت نظریۀ بیان کالینگوود [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 697-722]
 • بحران هویت از هزارتوی زبان تا هزارسوی انسان و جامعه نگاهی سوسیوکریتیک به چند اثر از ژرژ پرک [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 112-147]
 • بدر‌شاکر السیاب جدال یأس و امید در ویران‌شهر "نیما یوشیج" و "بدرشاکر السیاب" با تکیه بر دو سروده «سوی شهر خاموش» و «مدینة بلا مطر» [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 148-173]
 • بریق‌الماس تأثیر هژمونی فرهنگی بر بینامتنیت پسااستعماری در داستان‌های "الماس‌ها ابدی‌اند"، اثر ایان فلمینگ و "بریق‌الماس"، اثر نبیل فاروق با تکیه بر نظریه هومی بابا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 538-570]
 • بی‌کَس غربت‌گزینی و روح الینه شده در درون‌مایۀ شعری «شیرکو بی‌کَس» و «معروف رصافی» [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 232-273]
 • بینامتنیت گردابی چنین هایل، خوانش جین ریس از جین ایر [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 378-404]
 • بینامتنیت بررسی ارجاعات دینی و تاریخی در چهار اثر امین معلوف با رویکرد بینامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1041-1063]
 • بینامتنیت پسااستعماری تأثیر هژمونی فرهنگی بر بینامتنیت پسااستعماری در داستان‌های "الماس‌ها ابدی‌اند"، اثر ایان فلمینگ و "بریق‌الماس"، اثر نبیل فاروق با تکیه بر نظریه هومی بابا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 538-570]
 • بورشِرت نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت" [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1150-1171]

پ

 • پارودی مطالعۀ "در زمانیِ" سیرِ تحوّل مفهوم پارودی در نظریه و نقد ادبی در غرب [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 974-995]
 • پائیز فصل اخرسال است" هم‌گفت‌گرایی در دو رمان معاصر ایرانی و فرانسوی: پائیز فصل اخر سال است از نسیم مرعشی و سه زن توانمند از ماری ایندیای [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 81-111]
 • پساساختارگرایی بررسی دیدگاه هومی بابا و ادوارد سعید دربارۀ هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت انسانی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 274-300]

ت

 • تاریخ‌گرایی نوین آندره ژید و گفتمان‌های قدرت؛ نگاهی نو به فرآیند افسون‏زدایی از کمونیسم در کتاب بازگشت از شوروی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 644-673]
 • تجربة زیسته هنر قصه‌گویی ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی در پرتو آراء والتر بنیامین [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 744-764]
 • ترامتنیت بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 996-1020]
 • تروریست" تندروی خشونت آمیز داخلی در رمان تروریست اثرجان آپدایک [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 26-50]
 • تروما فهم «در انتظار گودو» از منظری روانکاوانه [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 207-231]
 • تصویرشناسی بازنمایی و ترسیم ابعاد هویت «دیگری» سفرنامه‌نویس مورد پژوهی: سفرنامة پیترو دلا وله [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1064-1094]
 • تعالی‌گرایی رمانتیک شِگرف خُرد در سروده‌های ویلیام کارلوس ویلیامز [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • تندروی داخلی" تندروی خشونت آمیز داخلی در رمان تروریست اثرجان آپدایک [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 26-50]
 • تنیدگی‌های روحی تحلیل رمان «مردان آفتاب» از غسان کنفانی بر اساس نظریة مکانیسم دفاعی فروید [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 480-502]
 • تَنی هنرمند شخصیت های متامدرن در رمان تَنی هنرمند اثر دان دلیلو: فردیت های درختی و ریزوماتیک [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 852-869]

ج

 • جایگشت تأثیر هژمونی فرهنگی بر بینامتنیت پسااستعماری در داستان‌های "الماس‌ها ابدی‌اند"، اثر ایان فلمینگ و "بریق‌الماس"، اثر نبیل فاروق با تکیه بر نظریه هومی بابا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 538-570]
 • جامعه کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 723-743]
 • جامعه‌شناسی ادبیات بررسی تأثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه‌ی اردو [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1095-1129]
 • جان بانین بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1224-1246]
 • جان کیتس نقد تطبیقی «مرگ» در اشعار سپهری، السمان و کیتس بر پایه‌ی «ورای اصل لذت» فروید [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 791-823]
 • جزیرة سرگردانی بررسی تطبیقی مفهوم‌شناسیِ عشق در دو رمان ذاکرة الجسد و جزیرة سرگردانی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 624-643]
 • جین ایر گردابی چنین هایل، خوانش جین ریس از جین ایر [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 378-404]
 • جنبش زنان بررسی تأثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه‌ی اردو [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1095-1129]
 • جین ریس گردابی چنین هایل، خوانش جین ریس از جین ایر [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 378-404]
 • جنگ از هزارتوی زبان تا هزارسوی انسان و جامعه نگاهی سوسیوکریتیک به چند اثر از ژرژ پرک [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 112-147]
 • جنگ های صلیبی از دیدگاه اعراب بررسی ارجاعات دینی و تاریخی در چهار اثر امین معلوف با رویکرد بینامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1041-1063]

چ

 • چ‌یز فهم «در انتظار گودو» از منظری روانکاوانه [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 207-231]
 • چشم به راه گودو بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 954-973]

ح

 • حوزه‌ی مبدأ بررسی تطبیقی استعاره ی مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از آثار افغانی و ایشی‌گورو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 51-79]

خ

 • خاطره زنانگی، هویت و خاطره گویی: بررسی رمان تصورات شن آندره برینک بر مبنای روایت‌درمانی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1021-1040]
 • خانلری مقایسۀ روایت‌شناسانۀ شعر «عقاب» از خانلری با نمونه‌های بازسراییِ آن در ادبیات کُردی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 824-851]
 • خلقت و هستی بررسی تطبیقی آگنوستیسیسم در قصیده «طلاسم» ایلیا ابوماضی و غزل «من این ایوان نه تو را نمی دانم» مولانا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 600-623]
 • خوانش دموکراسی ادبی در آواز‌های مالدورور [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 325-350]
 • خود بازنمایی و ترسیم ابعاد هویت «دیگری» سفرنامه‌نویس مورد پژوهی: سفرنامة پیترو دلا وله [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1064-1094]
 • خویش‌داستان هنر قصه‌گویی ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی در پرتو آراء والتر بنیامین [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 744-764]
 • خون‌آشام بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 996-1020]

د

 • داستان کوتاه نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت" [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1150-1171]
 • داعش آتش خانگی: روایتی ریزومی علیه زیست-قدرت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 765-790]
 • در انتظار گودو تحلیل روایی نمایشنامۀ «در انتظار گودو» بر مبنای نظریّۀ رمزگان رولان بارت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 870-897]
 • در زمانی "روش‌شناسی فرمالیسم نظام‌مند" "الگویی پیشگام در تدوین مبانی نظری تاریخ‌ادبیات‌نویسی قرن بیستم" [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 174-206]
 • در زمانی مطالعۀ "در زمانیِ" سیرِ تحوّل مفهوم پارودی در نظریه و نقد ادبی در غرب [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 974-995]
 • درونمایه «معشوق» آینه‌ای با بازتاب درونمایه‌های عاشقانه آراگون در «آیدا در آینه» شاملو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 351-377]
 • دیگری بازنمایی و ترسیم ابعاد هویت «دیگری» سفرنامه‌نویس مورد پژوهی: سفرنامة پیترو دلا وله [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1064-1094]
 • دلا وله بازنمایی و ترسیم ابعاد هویت «دیگری» سفرنامه‌نویس مورد پژوهی: سفرنامة پیترو دلا وله [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1064-1094]
 • دلیلو شخصیت های متامدرن در رمان تَنی هنرمند اثر دان دلیلو: فردیت های درختی و ریزوماتیک [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 852-869]
 • دلوز و گاتاری شخصیت های متامدرن در رمان تَنی هنرمند اثر دان دلیلو: فردیت های درختی و ریزوماتیک [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 852-869]
 • دموکراسی دموکراسی ادبی در آواز‌های مالدورور [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 325-350]
 • دینسن هنر قصه‌گویی ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی در پرتو آراء والتر بنیامین [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 744-764]
 • دولی و لوینسون از ادبیات تا زبان‌شناسی: معرفی «طرحواره شناختی انسجام» با استفاده از روایت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1130-1149]

ذ

 • ذاکرة الجسد بررسی تطبیقی مفهوم‌شناسیِ عشق در دو رمان ذاکرة الجسد و جزیرة سرگردانی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 624-643]

ر

 • ریزوم آتش خانگی: روایتی ریزومی علیه زیست-قدرت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 765-790]
 • ریزوماتیک شخصیت های متامدرن در رمان تَنی هنرمند اثر دان دلیلو: فردیت های درختی و ریزوماتیک [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 852-869]
 • رصافی غربت‌گزینی و روح الینه شده در درون‌مایۀ شعری «شیرکو بی‌کَس» و «معروف رصافی» [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 232-273]
 • رمان پسا سپتامبر" تندروی خشونت آمیز داخلی در رمان تروریست اثرجان آپدایک [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 26-50]
 • رمانتیسم مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1199-1223]
 • رمان معاصر" هم‌گفت‌گرایی در دو رمان معاصر ایرانی و فرانسوی: پائیز فصل اخر سال است از نسیم مرعشی و سه زن توانمند از ماری ایندیای [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 81-111]
 • رهایی تبیین نظریه اشارات نسبی در رمان سرزمین خوشحالی اثر رابرت الن جیمیسون [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 460-479]
 • روایت از ادبیات تا زبان‌شناسی: معرفی «طرحواره شناختی انسجام» با استفاده از روایت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1130-1149]
 • روایت درمانی زنانگی، هویت و خاطره گویی: بررسی رمان تصورات شن آندره برینک بر مبنای روایت‌درمانی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1021-1040]
 • روایت‌شناسی مقایسۀ روایت‌شناسانۀ شعر «عقاب» از خانلری با نمونه‌های بازسراییِ آن در ادبیات کُردی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 824-851]
 • روایت‌شناسی تحلیل روایی نمایشنامۀ «در انتظار گودو» بر مبنای نظریّۀ رمزگان رولان بارت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 870-897]
 • روان‌زخم بازنمایی روان‌زخم در داستان کوتاه «منظره‌ای با اتوی چُدنی» اثر هاروکی موراکامی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 503-537]
 • روان‌شناسی کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 723-743]
 • روانکاوی نقد تطبیقی «مرگ» در اشعار سپهری، السمان و کیتس بر پایه‌ی «ورای اصل لذت» فروید [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 791-823]
 • روان‌کاوی کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 723-743]
 • رولان بارت تحلیل روایی نمایشنامۀ «در انتظار گودو» بر مبنای نظریّۀ رمزگان رولان بارت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 870-897]

ز

 • زیبایی‌شناسی فلسفی نقد تطبیقی- زیباشناختی دو نمونه داستان کوتاه از نویسندگان زن معاصر در ایران و روسیه با محوریت نظریۀ بیان کالینگوود [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 697-722]
 • زبان‌شناسی از ادبیات تا زبان‌شناسی: معرفی «طرحواره شناختی انسجام» با استفاده از روایت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1130-1149]
 • زیست- قدرت آتش خانگی: روایتی ریزومی علیه زیست-قدرت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 765-790]
 • زنان آفریکانر زنانگی، هویت و خاطره گویی: بررسی رمان تصورات شن آندره برینک بر مبنای روایت‌درمانی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1021-1040]
 • زندان‌سروده تیپ‌شناسی تطبیقی شخصیّت ملک‌الشعرای بهار و فدوی ‌طوقان از خلال زندان‌سروده‌هایشان براساس مکتب انیاگرام [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 431-459]

ژ

 • ژانر جاسوسی تأثیر هژمونی فرهنگی بر بینامتنیت پسااستعماری در داستان‌های "الماس‌ها ابدی‌اند"، اثر ایان فلمینگ و "بریق‌الماس"، اثر نبیل فاروق با تکیه بر نظریه هومی بابا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 538-570]
 • ژرار ژنت مطالعۀ "در زمانیِ" سیرِ تحوّل مفهوم پارودی در نظریه و نقد ادبی در غرب [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 974-995]
 • ژرژ پرک از هزارتوی زبان تا هزارسوی انسان و جامعه نگاهی سوسیوکریتیک به چند اثر از ژرژ پرک [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 112-147]
 • ژنت بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 996-1020]
 • ژن دیولافوآ نقد بوطیقاجتماعی گذرگاه‌های ایران در سفرنامة فرانسوی ایران، کلده و شوش اثر ژن دیولافوآ [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 898-922]

س

 • ساحت نمادین فهم «در انتظار گودو» از منظری روانکاوانه [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 207-231]
 • ساختارشکنی کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 723-743]
 • ساختارگرایی تحلیل روایی نمایشنامۀ «در انتظار گودو» بر مبنای نظریّۀ رمزگان رولان بارت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 870-897]
 • سیاست کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 723-743]
 • ساموئل بکت تحلیل روایی نمایشنامۀ «در انتظار گودو» بر مبنای نظریّۀ رمزگان رولان بارت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 870-897]
 • ساموئل بکت بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 954-973]
 • سفر مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1199-1223]
 • سفرنامه بازنمایی و ترسیم ابعاد هویت «دیگری» سفرنامه‌نویس مورد پژوهی: سفرنامة پیترو دلا وله [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1064-1094]
 • سیکسو خوانش فمنیستی پساساختاگرایانه از"عشق، فانتزیا" اثر آسیه جبار براساس آرای هلن سیکسو و لوس ایریگارای [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 674-696]
 • سکوت فهم «در انتظار گودو» از منظری روانکاوانه [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 207-231]
 • سلوک بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1224-1246]
 • سمرقند بررسی ارجاعات دینی و تاریخی در چهار اثر امین معلوف با رویکرد بینامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1041-1063]
 • سهراب سپهری نقد تطبیقی «مرگ» در اشعار سپهری، السمان و کیتس بر پایه‌ی «ورای اصل لذت» فروید [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 791-823]
 • سه زن توانمند" هم‌گفت‌گرایی در دو رمان معاصر ایرانی و فرانسوی: پائیز فصل اخر سال است از نسیم مرعشی و سه زن توانمند از ماری ایندیای [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 81-111]
 • سواره مقایسۀ روایت‌شناسانۀ شعر «عقاب» از خانلری با نمونه‌های بازسراییِ آن در ادبیات کُردی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 824-851]
 • سوژه‌ی پساترومایی بازنمایی روان‌زخم در داستان کوتاه «منظره‌ای با اتوی چُدنی» اثر هاروکی موراکامی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 503-537]
 • سوسیوپوئتیک نقد بوطیقاجتماعی گذرگاه‌های ایران در سفرنامة فرانسوی ایران، کلده و شوش اثر ژن دیولافوآ [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 898-922]
 • سوسیوکریتیک از هزارتوی زبان تا هزارسوی انسان و جامعه نگاهی سوسیوکریتیک به چند اثر از ژرژ پرک [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 112-147]
 • سوی شهر خاموش جدال یأس و امید در ویران‌شهر "نیما یوشیج" و "بدرشاکر السیاب" با تکیه بر دو سروده «سوی شهر خاموش» و «مدینة بلا مطر» [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 148-173]

ش

 • شاملو «معشوق» آینه‌ای با بازتاب درونمایه‌های عاشقانه آراگون در «آیدا در آینه» شاملو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 351-377]
 • شعر عربی غربت‌گزینی و روح الینه شده در درون‌مایۀ شعری «شیرکو بی‌کَس» و «معروف رصافی» [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 232-273]
 • شعر عقاب مقایسۀ روایت‌شناسانۀ شعر «عقاب» از خانلری با نمونه‌های بازسراییِ آن در ادبیات کُردی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 824-851]
 • شعر کُردی غربت‌گزینی و روح الینه شده در درون‌مایۀ شعری «شیرکو بی‌کَس» و «معروف رصافی» [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 232-273]
 • شعر مدرن شِگرف خُرد در سروده‌های ویلیام کارلوس ویلیامز [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • شکل گیری روایت تبیین نظریه اشارات نسبی در رمان سرزمین خوشحالی اثر رابرت الن جیمیسون [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 460-479]
 • شگرف (خرد) شِگرف خُرد در سروده‌های ویلیام کارلوس ویلیامز [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • شهرزاد هنر قصه‌گویی ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی در پرتو آراء والتر بنیامین [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 744-764]

ص

 • صمد بهرنگی بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1224-1246]

ط

 • طرحواره شناختی انسجام از ادبیات تا زبان‌شناسی: معرفی «طرحواره شناختی انسجام» با استفاده از روایت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1130-1149]
 • طنز آمیز مطالعۀ "در زمانیِ" سیرِ تحوّل مفهوم پارودی در نظریه و نقد ادبی در غرب [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 974-995]

ع

 • عرفان بررسی تطبیقی مفهوم‌شناسیِ عشق در دو رمان ذاکرة الجسد و جزیرة سرگردانی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 624-643]
 • عشق بررسی تطبیقی مفهوم‌شناسیِ عشق در دو رمان ذاکرة الجسد و جزیرة سرگردانی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 624-643]
 • عشق مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1199-1223]
 • عشق فانتزیا خوانش فمنیستی پساساختاگرایانه از"عشق، فانتزیا" اثر آسیه جبار براساس آرای هلن سیکسو و لوس ایریگارای [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 674-696]
 • عطار بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1224-1246]
 • علی محمدافغانی بررسی تطبیقی استعاره ی مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از آثار افغانی و ایشی‌گورو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 51-79]

غ

 • غادة السمان نقد تطبیقی «مرگ» در اشعار سپهری، السمان و کیتس بر پایه‌ی «ورای اصل لذت» فروید [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 791-823]
 • غربت‌گزینی غربت‌گزینی و روح الینه شده در درون‌مایۀ شعری «شیرکو بی‌کَس» و «معروف رصافی» [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 232-273]
 • غسان کنفانی تحلیل رمان «مردان آفتاب» از غسان کنفانی بر اساس نظریة مکانیسم دفاعی فروید [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 480-502]
 • غم و شادی بررسی تطبیقی استعاره ی مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از آثار افغانی و ایشی‌گورو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 51-79]

ف

 • فارسی پژوهشی بر نوع ادبی " بارا ماسا "در ادبیات هندی- و فارسی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 571-593]
 • فدوی طوقان تیپ‌شناسی تطبیقی شخصیّت ملک‌الشعرای بهار و فدوی ‌طوقان از خلال زندان‌سروده‌هایشان براساس مکتب انیاگرام [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 431-459]
 • فرار از واقعیت کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 723-743]
 • فرامن" تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 301-324]
 • فرایند خوانش گردابی چنین هایل، خوانش جین ریس از جین ایر [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 378-404]
 • فردیت شخصیت های متامدرن در رمان تَنی هنرمند اثر دان دلیلو: فردیت های درختی و ریزوماتیک [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 852-869]
 • فرمالیسم نظام‌مند "روش‌شناسی فرمالیسم نظام‌مند" "الگویی پیشگام در تدوین مبانی نظری تاریخ‌ادبیات‌نویسی قرن بیستم" [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 174-206]
 • فروید تحلیل رمان «مردان آفتاب» از غسان کنفانی بر اساس نظریة مکانیسم دفاعی فروید [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 480-502]
 • فقدان تبیین نظریه اشارات نسبی در رمان سرزمین خوشحالی اثر رابرت الن جیمیسون [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 460-479]
 • فلیکس گتاری تبیین نظریه اشارات نسبی در رمان سرزمین خوشحالی اثر رابرت الن جیمیسون [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 460-479]

ق

 • قصیده «طلاسم» بررسی تطبیقی آگنوستیسیسم در قصیده «طلاسم» ایلیا ابوماضی و غزل «من این ایوان نه تو را نمی دانم» مولانا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 600-623]
 • قصه‌گویی هنر قصه‌گویی ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی در پرتو آراء والتر بنیامین [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 744-764]
 • قصه‌های مجید" تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 301-324]

ک

 • کانون "روش‌شناسی فرمالیسم نظام‌مند" "الگویی پیشگام در تدوین مبانی نظری تاریخ‌ادبیات‌نویسی قرن بیستم" [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 174-206]
 • کثرت تبیین نظریه اشارات نسبی در رمان سرزمین خوشحالی اثر رابرت الن جیمیسون [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 460-479]
 • کمونیسم آندره ژید و گفتمان‌های قدرت؛ نگاهی نو به فرآیند افسون‏زدایی از کمونیسم در کتاب بازگشت از شوروی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 644-673]

گ

 • گذرگاه نقد بوطیقاجتماعی گذرگاه‌های ایران در سفرنامة فرانسوی ایران، کلده و شوش اثر ژن دیولافوآ [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 898-922]
 • گردابی چنین هایل گردابی چنین هایل، خوانش جین ریس از جین ایر [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 378-404]
 • گفتمان قدرت آندره ژید و گفتمان‌های قدرت؛ نگاهی نو به فرآیند افسون‏زدایی از کمونیسم در کتاب بازگشت از شوروی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 644-673]
 • گلشیری بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 996-1020]

ل

 • لئوی آفریقایی بررسی ارجاعات دینی و تاریخی در چهار اثر امین معلوف با رویکرد بینامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1041-1063]

م

 • ماری ایندیای" هم‌گفت‌گرایی در دو رمان معاصر ایرانی و فرانسوی: پائیز فصل اخر سال است از نسیم مرعشی و سه زن توانمند از ماری ایندیای [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 81-111]
 • مایکل وایت زنانگی، هویت و خاطره گویی: بررسی رمان تصورات شن آندره برینک بر مبنای روایت‌درمانی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1021-1040]
 • متامدرنیسم شخصیت های متامدرن در رمان تَنی هنرمند اثر دان دلیلو: فردیت های درختی و ریزوماتیک [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 852-869]
 • متن خواندنی تحلیل روایی نمایشنامۀ «در انتظار گودو» بر مبنای نظریّۀ رمزگان رولان بارت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 870-897]
 • متن نوشتنی تحلیل روایی نمایشنامۀ «در انتظار گودو» بر مبنای نظریّۀ رمزگان رولان بارت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 870-897]
 • محمدرضا شبیبی مقایسۀ تطبیقی غم غربت در شعر محمدرضا شبیبی و میرزاده‌ی عشقی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1172-1198]
 • مدرنیته بررسی تطبیقی مفهوم‌شناسیِ عشق در دو رمان ذاکرة الجسد و جزیرة سرگردانی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 624-643]
 • مدینة بلامطر جدال یأس و امید در ویران‌شهر "نیما یوشیج" و "بدرشاکر السیاب" با تکیه بر دو سروده «سوی شهر خاموش» و «مدینة بلا مطر» [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 148-173]
 • میرزادهی عشقی مقایسۀ تطبیقی غم غربت در شعر محمدرضا شبیبی و میرزاده‌ی عشقی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1172-1198]
 • مرگ نقد تطبیقی «مرگ» در اشعار سپهری، السمان و کیتس بر پایه‌ی «ورای اصل لذت» فروید [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 791-823]
 • مضامین طبیعت مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1199-1223]
 • معشوق «معشوق» آینه‌ای با بازتاب درونمایه‌های عاشقانه آراگون در «آیدا در آینه» شاملو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 351-377]
 • معناباختگی بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 954-973]
 • مکاتب ادبیات تطبیقی نقد تطبیقی- زیباشناختی دو نمونه داستان کوتاه از نویسندگان زن معاصر در ایران و روسیه با محوریت نظریۀ بیان کالینگوود [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 697-722]
 • مکانیسم دفاعی تحلیل رمان «مردان آفتاب» از غسان کنفانی بر اساس نظریة مکانیسم دفاعی فروید [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 480-502]
 • مکتب انیاگرام تیپ‌شناسی تطبیقی شخصیّت ملک‌الشعرای بهار و فدوی ‌طوقان از خلال زندان‌سروده‌هایشان براساس مکتب انیاگرام [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 431-459]
 • ملکالشعرای بهار تیپ‌شناسی تطبیقی شخصیّت ملک‌الشعرای بهار و فدوی ‌طوقان از خلال زندان‌سروده‌هایشان براساس مکتب انیاگرام [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 431-459]
 • من" تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 301-324]
 • من ایده آل" تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 301-324]
 • مهاجر بررسی دیدگاه هومی بابا و ادوارد سعید دربارۀ هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت انسانی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 274-300]
 • مه‌یر بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 996-1020]
 • مولانا بررسی تطبیقی آگنوستیسیسم در قصیده «طلاسم» ایلیا ابوماضی و غزل «من این ایوان نه تو را نمی دانم» مولانا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 600-623]

ن

 • نزار قبانی بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 954-973]
 • نسیم مرعشی" هم‌گفت‌گرایی در دو رمان معاصر ایرانی و فرانسوی: پائیز فصل اخر سال است از نسیم مرعشی و سه زن توانمند از ماری ایندیای [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 81-111]
 • نظام نظام‌ها "روش‌شناسی فرمالیسم نظام‌مند" "الگویی پیشگام در تدوین مبانی نظری تاریخ‌ادبیات‌نویسی قرن بیستم" [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 174-206]
 • نظریة ادبیات دموکراسی ادبی در آواز‌های مالدورور [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 325-350]
 • نظریه پردازی مطالعۀ "در زمانیِ" سیرِ تحوّل مفهوم پارودی در نظریه و نقد ادبی در غرب [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 974-995]
 • نظریه کالینگوود نقد تطبیقی- زیباشناختی دو نمونه داستان کوتاه از نویسندگان زن معاصر در ایران و روسیه با محوریت نظریۀ بیان کالینگوود [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 697-722]
 • نقد بوطیقاجتماعی نقد بوطیقاجتماعی گذرگاه‌های ایران در سفرنامة فرانسوی ایران، کلده و شوش اثر ژن دیولافوآ [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 898-922]
 • نیکلا کوچولو" تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 301-324]
 • نماد بازنمایی روان‌زخم در داستان کوتاه «منظره‌ای با اتوی چُدنی» اثر هاروکی موراکامی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 503-537]
 • نماد رنگ‌ها نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت" [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1150-1171]
 • نیمایوشیج جدال یأس و امید در ویران‌شهر "نیما یوشیج" و "بدرشاکر السیاب" با تکیه بر دو سروده «سوی شهر خاموش» و «مدینة بلا مطر» [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 148-173]
 • نهاد" تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 301-324]
 • نوستالژی مقایسۀ تطبیقی غم غربت در شعر محمدرضا شبیبی و میرزاده‌ی عشقی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1172-1198]
 • نوشتار دموکراسی ادبی در آواز‌های مالدورور [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 325-350]
 • نوشتار زنانه خوانش فمنیستی پساساختاگرایانه از"عشق، فانتزیا" اثر آسیه جبار براساس آرای هلن سیکسو و لوس ایریگارای [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 674-696]
 • نوشتار زنانه بررسی تأثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه‌ی اردو [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1095-1129]

و

 • و&ndash پژوهشی بر نوع ادبی " بارا ماسا "در ادبیات هندی- و فارسی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 571-593]
 • واژگان کلیدی :بارا ماسای دینی پژوهشی بر نوع ادبی " بارا ماسا "در ادبیات هندی- و فارسی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 571-593]
 • ویران شهر جدال یأس و امید در ویران‌شهر "نیما یوشیج" و "بدرشاکر السیاب" با تکیه بر دو سروده «سوی شهر خاموش» و «مدینة بلا مطر» [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 148-173]
 • ویلیام کارلوس ویلیامز شِگرف خُرد در سروده‌های ویلیام کارلوس ویلیامز [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]

ه

 • هاروکی موراکامی بازنمایی روان‌زخم در داستان کوتاه «منظره‌ای با اتوی چُدنی» اثر هاروکی موراکامی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 503-537]
 • هایکو شِگرف خُرد در سروده‌های ویلیام کارلوس ویلیامز [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • هژمونی فرهنگی تأثیر هژمونی فرهنگی بر بینامتنیت پسااستعماری در داستان‌های "الماس‌ها ابدی‌اند"، اثر ایان فلمینگ و "بریق‌الماس"، اثر نبیل فاروق با تکیه بر نظریه هومی بابا [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 538-570]
 • همانندسازی" تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 301-324]
 • هم‌زمانی "روش‌شناسی فرمالیسم نظام‌مند" "الگویی پیشگام در تدوین مبانی نظری تاریخ‌ادبیات‌نویسی قرن بیستم" [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 174-206]
 • هم‌گفت‌گرایی" هم‌گفت‌گرایی در دو رمان معاصر ایرانی و فرانسوی: پائیز فصل اخر سال است از نسیم مرعشی و سه زن توانمند از ماری ایندیای [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 81-111]
 • هه‌ژار مقایسۀ روایت‌شناسانۀ شعر «عقاب» از خانلری با نمونه‌های بازسراییِ آن در ادبیات کُردی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 824-851]
 • هویت بازنمایی و ترسیم ابعاد هویت «دیگری» سفرنامه‌نویس مورد پژوهی: سفرنامة پیترو دلا وله [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1064-1094]
 • هویت زنانگی، هویت و خاطره گویی: بررسی رمان تصورات شن آندره برینک بر مبنای روایت‌درمانی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 1021-1040]
 • هویت" تندروی خشونت آمیز داخلی در رمان تروریست اثرجان آپدایک [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 26-50]
 • هویت در هم آمیخته بررسی دیدگاه هومی بابا و ادوارد سعید دربارۀ هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت انسانی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 274-300]
 • هومی بابا بررسی دیدگاه هومی بابا و ادوارد سعید دربارۀ هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت انسانی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 274-300]