بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22059/jor.2020.300655.1972

چکیده

نمایشنامه‌ی چشم‌ به‌راه گودو، الهام‌بخش آثار فراوانی در کشورهای مختلف شده است. از جمله، قصیده «در انتظار گودو»ی نزار قبانی شاعر معاصر سوری است که گویی این قصیده، ترجمه منظوم نمایشنامه ساموئل بکت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف کشف نقاط شباهت و تفاوت و همگرایی بین این دو اثر، از طریق خوانش مقایسه‌ای بین روش این دو ادیب برای ارائه‌ی مفهوم بیهودگی انتظار و نیز عنصر معناباختگی انجام می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ساموئل بِکِت بعد از جنگ جهانی دوم و استعمار کشورش ایرلند، و نزار قبانی بعد از جنگ اعراب و اسرائیل، اقدام به خلق اثر کردند. از مضمون اصلی و مشترک این دو اثر یعنی انتظار، به عنوان نکته‌ی منفی تعبیر می‌شود. بکت و قبانی در مذمت انتظار بیهوده و پوچ و معناباختگی، ملت خودشان را به دست‌کشیدن از این وضعیت و تلاش و اتحاد و ایجاد تغییر در زندگی خود تشویق کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of absurdity in "waiting for Godot" Samuel Beckett and Nizar Qabbani

نویسندگان [English]

  • Abdolahad Gheibi 1
  • mahin hajizadeh 2
  • Ali Mostafanejad 3
1 Associated professor, Azarbaijan Shahid Madani University
2 azarbaijan shahid madani university
3 Ph.D student of Arab Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

The waiting for Godot has inspired many works in different countries. Among them is the story of "Waiting for Godot" by Nizar Ghobani, a contemporary Syrian poet, as if it were a regular translation of the play by Samuel Beckett. A comparative study of the play by Samuel Beckett and the story of Nizar Qabbani reveals both of them in how they describe human expectation. The present study is a descriptive-analytical one with the aim of discovering the similarities and differences between these two works through a close reading and comparison between the authors' method of presenting expectation futility and the element of Absurdity. The findings of the study show that Beckett created the work after World War II and colonized his country, Ireland, and Qabbani after the Arab-Israeli war. The main theme of the work, Waiting, is interpreted as a negative. Beckett and Qabbani have been urging their nation to give up on this situation and to strive for unity and change in their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • Absurdity
  • waiting for Godot
  • Samuel Beckett
  • Nizar Qabbani