کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات آلمانی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

2 گروه آلمانی، دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jor.2021.334074.2229

چکیده

با شکل‌گیری ادبیات پاپ در کشورهای آلمانی‌زبان صفحۀ جدیدی در جنبش‌های ادبی معاصر آلمان گشوده شد. آن چه سبک نویسندگان برخاسته از نسل اقتصاد نوین را در سیر تکوین ادبیات پاپ در سال‌های اخبر برجسته کرده است، نگاه عصیانگرانه و پرخاشگرانه نسل جوان به مسایل سیاسی و اجتماعی روز و بی‌اعتنایی آنان به ارزش‌های سنتی حاکم در جوامع غربی است. کریستیان کراخت یکی از نویسندگان نسل نوین ادبیات آلمان است که در رمان خود فازرلاند به دلیل نگاه غیرمتعارف خود به دغدغه‌های نسل جوان و زبان خاص این قشر از طرف بسیاری از منتقدین به عنوان یکی از پیشروان و رهروان ادبیات پاپ نامیده شده است. با این وجود آن چه این اثر را برجسته‌تر کرده است، ابعاد روان‌شناسانۀ آن است که با مؤلفۀ «فرار از واقعیت» رقم خورده است. با بررسی تحلیلی این اثر از بعد روان‌شناختی نه فقط حالات روحی و روانی پروتاگونیست در مقابله با مسائل سیاسی و اجتماعی پروتاگونیست نشان داده شده، بلکه ویژگی‌های خاص ادبیات پاپ نیز به تصویر کشیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Christian Kracht and escapism in Faserland

نویسندگان [English]

  • Mohammadd Hossein Haddadi 1
  • Behrooz Shojaeian 2
1 دانشگاه تهران
2 Department of foreign language and literature, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

A new chapter of literary movements in Germany has started due to the development of pop literature. Pop literature is the outcome of the rebellious feelings of a younger generation towards the prior social and political values. Christian Kracht is one of the contemporary writers in the German literature scene who was from early on considered as one of the main figures of German’s pop literature due to his unconventional style in describing the concerns of newer generations in his first novel Faserland. However, the main reason that makes Faserland one of the highlights of the contemporary German pop literature world is its psychological aspects demonstrated in the escapisms of its protagonist. This study tries not only to demonstrate pop literature’s vast potentials in manifesting deeper psychological concerns of a society, but also how it is possible to read Faserland’s protagonist as an example of an adolescent, living in mid-90s Germany, who isn’t able to cope with the history and society of the country he’s living in.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pop literature
  • escapism
  • psychology
  • psychoanalysis
  • deconstruction
  • society
  • politic