بررسی تأثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه‌ی اردو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. قزوین

3 استاد ممتاز گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جی سی یو، لاهور، پاکستان

10.22059/jor.2021.320189.2120

چکیده

اردو، زبان ملی پاکستان، میراث ادبی ارزشمندی دارد که زنان در آن سهم‌ عمده داشته‌اند. پس از ظهور جنبش‌های زنان در غرب و انتقال آن به آسیایی، پیگیری مطالبات اجتماعی زنان به یکی از دغدغه‌های اصلی بانوان تحصیل‌کرده‌ی پاکستان بدل شد. زنان شاعر و نویسنده‌ی پاکستانی، با به‌کارگیری ادبیات برای رسیدن به‌ آرمانهای اجتماعی، آثاری را پدید آوردند که می‌توان آن‌ها را ادبیات یا نوشتار زنانه نامید. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، کوشیده تا ضمن تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری جنبش‌های زنان و پیوند ادبیات اردو با این جنبش‌ها، تحولات نوشتار زنانه را در ادوار گوناگون بررسی نماید. نتایج نشان می‌دهد که در طول تاریخ شبه‌قاره، زنان بسیاری به خلق و تولید آثار ادبی پرداخته‌اند؛ اما بازتاب مسائل خاص زنان، بویژه حقوق اجتماعی ایشان، به اواسط قرن نوزدهم بازمی‌گردد. فعالیت‌های ادبی برای تولید نوشتار زنانه، پس از استقلال پاکستان، گسترش بیشتری داشته و شاعران و نویسندگان بزرگی همچون: کشور ناهید، فهمیده ریاض، اداجعفری، پروین شاکر را به عالم ادبیات معرفی کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contemplation the Impact of the Pakistani Women's Movement on Urdu Women's Literature.

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmad Shirazi, 1
  • Reza Chehreghani 2
  • Muhammad Iqbal Shahid 3
1 PhD student in Persian language and literature, Imam Khomeini International University
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Imam Khomeini International University
3 Professor, Department of Persian Language and Literature, GCU University, Lahore, Pakistan
چکیده [English]

Urdu, the national language of Pakistan, has a valuable literary heritage inwhich women have played a major role. Following the emergence of women's movements in the West and its shift to Asia, the pursuit of women's social demands became one of the main concerns of Pakistani educated women.women poets and writers used literature to achieve social ideals, creating works that could be called women's literature or writing. This descriptive-analytical study has tried to study the evolution of women's writing in different periods while analyzing the background of the formation of women's movements and the connection of Urdu literature with these movements.The results show that throughout the history of the subcontinent, many women have created and produced literary works; But the reflection of women's specific issues, especially their social rights, dates back to the mid-nineteenth century. Literary activities for the production of women's writing have expanded after the independence of Pakistan, and has introduced great poets and writers such as: Venus, Fahmideh Riyadh, Adjafari, Parvin Shakir to the world of literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urdu Literature, Women'
  • s Writing, women'
  • s movements, Sociology of Literature, Pakistani Literature