مقایسۀ روایت‌شناسانۀ شعر «عقاب» از خانلری با نمونه‌های بازسراییِ آن در ادبیات کُردی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22059/jor.2019.286241.1874

چکیده

دو شاعر کُرد، هه‌ژار و سواره، شعر داستانیِ «عقاب» از خانلری را به زبان کُردی بازسرایی کرده‌اند که با وجود حفظ محتوا و پیرنگ در این بازسرایی، تغییراتی نیز در روایت‌پردازی آنان رخ داده است. شاعران کُرد در روایت داستان عناصری را دستکاری کرده‌اند که گرچه در ساختار پیرنگ و هستۀ داستان دگرگونی ایجاد نکرده‌، امّا باعث شده است که شیوۀ روایت آنان برای خواننده متفاوت جلوه کند. «حذف تعدادی از بُن‌مایه‌های آزاد»، «تلخیص بُن‌مایه‌های وابسته»، «افزودن فضاسازی بیرونی به شروع داستان»، «تفاوت در شخصیت‌پردازی»، «بیان صریح پیام داستان از زبان شخصیت عقاب» و ... مهمترین تغییراتی است که در روایت‌های هه‌ژار و سواره نسبت به روایت خانلری رخ داده است. در این جُستار، از منظر روایت‌شناسی روایت‌های دو شاعر کُرد از داستان «عقاب و زاغ» با روایت خانلری بررسی می‌شود تا تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود نمایان شود. دستاورد پژوهش بر این امر دلالت می‌کند که سواره در روایت‌پردازی از داستان بیشتر از هه‌ژار به روایت خانلری پایبند بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The narrative comparison of Khanlari,s Eagle poem with its recomposed examples in Kurdish literature

نویسنده [English]

  • farhad mohammadi
department of persian language and literature in university of azarbaijan shahid madani
چکیده [English]

Two Kurdish poets, Hajar and Suwara, have recomposed the Khanlari,s poem of Eagle to Kurdish language. In spite of the fact that the plot and theme of the story haven’t been changed in this recomposed process, there are differences between the narration of Khanlari and two Kurdish poets, because in narration of this story, the Kurdish poets have changes some elements which have made their narration different to addressee. The most important changes occurred in their narrations are: “elimination of some free motifs”, “summarization of depending motifs”, “to add the atmosphere to the beginning of story”, “difference in characterization”, “to state directly the result of story” and etc.

In this paper, we compare the narrations of two Kurdish poets with the ones of Khanlari, in order to be shown the similarities and differences of them. The results relate that the Kurdish poets changed the narration in order to make innovation in narrative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poem of Eagle
  • Khanlari
  • Hajar
  • Suwara
  • narrative