نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت"

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22059/jor.2021.313973.2077

چکیده

نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت"وولفگانگ بورشِرت از نامدارترین نویسنده‌های دوره "ادبیات پس از جنگ" آلمان در آثار خود در کنار ساختارهای زبانی و سَبکی، از آرایه‌های ادبی و نمادهای متعدد از جمله رنگ‌ها استفاده می‌کرد. بورشِرت به شکلی استادانه در داستان‌های کوتاه خود رنگ‌ها را برای توصیف طبیعت، صحنه‌های جنگ، بیان احساس‌ها و وضعیت روحی و روانی شخصیت‌ها بکار می‌‌برد. در نمونههای تحلیل شده از سه داستان که رنگ‌ها در آن‌ها نقشی کلیدی و بسیار شاخص دارند، در کنار ویژگی‌های عمومی، با توجه به جنبه‌های نمادین آن‌ها در ادبیات آلمانی نیز بررسی شده‌اند. نتیجه این بررسی نشاندهنده دقت و ظرافت بورشِرت در کاربرد استفاده و توصیف رنگ‌ها متناسب با محتوای متن و تاثیر آن بر خواننده است، که حس شخصیت‌ها و فضای داستان را با تحلیل ویژگی‌های رنگ‌ها از دیدگاه نمادشناسی به خوبی دریافت می‌کند.کلیدواژه‌ها: بورشِرت – ادبیات پس از جنگ آلمان – داستان کوتاه – نماد رنگ‌ها

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The symbolic of colors in describing scenes and emotions in Short Stories of “Wolfgang Borchert”

نویسنده [English]

  • Faranak Hashemi
Assistant Professor,Allameh Tabataba’I University Tehran
چکیده [English]

The symbolic of colors in describing scenes and emotions in Short Stories of “Wolfgang Borchert”Wolfgang Borchert, one of the most famous writers of German "post-war literature", used figures of speech and various symbols, including colors, in his works in addition to linguistic and stylistic structures. In his short stories, Borchert masterfully uses colors to describe nature, battle scenes, emotions, and the characters' mental state. In the analyzed samples of the three stories in which colors play a key and very significant role, in addition to general characteristics, their symbolic aspects in German literature have also been studied. This study shows the accuracy and delicacy of Borchert in using colors in proportion to the context and its effect on the reader, who receives the sense of characters and atmosphere by analyzing the characteristics of colors from a symbolic point of view.Keywords: Borchert - Postwar German literature - Short story - Symbol of colors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borchert
  • Literature
  • Postwar German literature
  • Short story
  • Symbol of colors