نمایه نویسندگان

آ

ا

 • استارمی، ابراهیم بررسی تطبیقی نمایشنامة نبرد هرمان اثر کلایست با منابع تاریخی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • اسفندی، اسفندیار تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • افخمی‌، علی‌ گسترش‌ واژگانی‌ و ساختاری‌ زبان‌ نوشتاری‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ ابتدایی‌ [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • البرزی، پرویز دگرگونی‌های صرفی نحوی در تقابل رویارویی مقولات صرفی نحوی در زبان فارسی و آلمانی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • امجد، فاضل اسدی جایگاه خیال در معرفت‌شناسی رمانتیسیسم و عرفان اسلامی [دوره 12، شماره 37، 1386]

ب

 • بهجت، حمیده کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن [دوره 12، شماره 40، 1386]

پ

 • پیرنجم‌الدین، حسین آرمان‌گرایی در بن‌بست: نگاهی به نمایشنامة فراوانی اثر دیوید هِر [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • پروان، حسن ایجاد پیوستگی در نوشتار با نگاهی به داستان خوشامدگویی به شورای نظارت اثر پتر هاندکه [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • پناه، شیوا کیوان بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • پور، ژاله کهنمویی بررسی علل بازخوانی اسطوره در تئاتر قرن بیستم فرانسه [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • پور، علیرضا ولی ررسی بُعد زبان‌شناختی ترجمة ماشینی و معرفی اجمالی علوم مرتبط با آن? [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • پور، مرضیه یحیی بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان [دوره 12، شماره 38، 1386]

ث

 • ثابت، مسعود خلیلی رشد خوشه‌ای ویژگی‌های نحوی گزینة فاعل اجباری در فراگیری زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]

ج

 • جعفری‌کندوان، غلامرضا رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • جهانگیری، نادر گسترش‌ واژگانی‌ و ساختاری‌ زبان‌ نوشتاری‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ ابتدایی‌ [دوره 12، شماره 39، 1386]

ح

 • حجازی، باقر رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • حدادی، محمدحسین ارنست یونگر و عقب‌نشینی از ادبیات جنگ [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • حسینی، امیر چگونگی بیان مفهوم «التزام» در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • حقانی، نادر آموزش زبان به شیوة شنیداری- دیداری در بستر مجازی [دوره 12، شماره 40، 1386]

خ

 • خان‌زاده، علی رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • خدایی، نرجس تحول مفهوم زیبایی در متون زیبایی‌شناختی فریدریش شیلر [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • خیر، محمد نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی [دوره 12، شماره 39، 1386]

د

 • دادور، ایلمیرا سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • دوسته‌زاده، محمدرضا نقش تجسم فرهنگ در تدریس زبان‌های خارجی راسخ بر مسایل فرافرهنگی [دوره 12، شماره 40، 1386]

ر

 • رحیم‌پور، مسعود به‌کارگیری روش‌های فعالیت محور در آموزش زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • رهبر، چیترا بررسی علل بازخوانی اسطوره در تئاتر قرن بیستم فرانسه [دوره 12، شماره 37، 1386]

ز

 • زارعی، عباسعلی همانندی‌های نوشتاری و یادگیری واژگان تأثیر ایجاد آگاهی از همانندی‌های نوشتاری درون زبانی واژگانی در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • زهرایی، سیدحسن جایگاه صرف در نظام دستوری زبان روسی [دوره 12، شماره 39، 1386]

س

 • سهرابی، پروانه آموزش زبان به شیوة شنیداری- دیداری در بستر مجازی [دوره 12، شماره 40، 1386]

ش

 • شاهین، شهناز بررسی یک نمایشنامة معاصر ایرانی با رویکرد اصول سبک‌شناختی نمایشنامه‌نویسی غرب [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • شیخ‌الاسلامی، راضیه نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی [دوره 12، شماره 39، 1386]

ص

 • صالحی، محمد بررسی رابطة بین انگیزه و راهبردهای یادگیری زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]

ض

ع

 • عبدالله‌زاده، اسماعیل نمادهای متنی نوع متن و درک مطلب [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • علوی، سیدمحمد بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • علوی، سیدمحمد نمادهای متنی نوع متن و درک مطلب [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • علوی، فریده نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]

غ

ف

 • فراهانی، داود برزآبادی مقایسة معلمان قوی و ضعیف از نظر کمیت و نوع سؤالات و تصحیح خطای زبان‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1386]

ق

 • قویمی، مهوش بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی [دوره 12، شماره 38، 1386]

ک

 • کیایی، محمدحسین رمضان عرف و سنت‌های اجتماعی در تقابل با شخصیت فردی در رمان اول لوئیجی پیراندللو (مطرود) [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • کوچک‌‌زاده‌، فهیمه‌ گسترش‌ واژگانی‌ و ساختاری‌ زبان‌ نوشتاری‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ ابتدایی‌ [دوره 12، شماره 39، 1386]

گ

 • گویری، سوزان خویشاوندی زبان‌ها، خاستگاه زبان آلمانی و تحولات آن [دوره 12، شماره 37، 1386]

ل

 • لسانی، حسین حالت به‌ای ذینفع و مخاطب در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]

م

 • محسنی، محمدرضا ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • محمدی، سمانه رودبار سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • میرشریفی، فاطمه مقایسة معلمان قوی و ضعیف از نظر کمیت و نوع سؤالات و تصحیح خطای زبان‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • مطهر، جان‌اله کریمی بررسی ویژگی‌های قهرمانان آثار آنتون چخوف و نقش طبابت و علوم پزشکی در شکل‌گیری افکار و دیدگاه‌های وی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • معرفت، حمیده رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی [دوره 12، شماره 38، 1386]

و

 • وحیدی، ثریا تأثیر شناخت ساختار «بند» در درک متون انگلیسی دانشگاهی [دوره 12، شماره 41، 1386]

ه

 • هاشمی، فرانک کلیله و دمنه به عنوان نمونه‌ای از ادبیات جهانی: بازتاب آن در ادبیات ایران و آلمان [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • هوشمند، نرگس بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی [دوره 12، شماره 38، 1386]