کلیله و دمنه به عنوان نمونه‌ای از ادبیات جهانی: بازتاب آن در ادبیات ایران و آلمان

نویسنده

چکیده

فابل یا آنچه در زبان فارسی حکایت حیوانات نامیده می‌شود، نمونه‌ای از انواع آثار ادبی است که در طی سده‌ها همچون جهانگردی کرة زمین را پیموده، به دفعات بازنویسی گردیده و آثار مشابهی به تقلید از آن سروده شده‌اند چه به زبان اصلی و چه دیگر زبان‌های دنیا. یک نمونه از این آثار کلیله و دمنه است، که نمونه ادبیات جهانی می‌باشد. این مجموعه حکایات، به اروپا نیز راه یافت، جایی که با استقبال بزرگی روبرو و به زبان‌های گوناگون اروپایی ترجمه شد. اما در زبان فارسی هم به عنوان الگو و اساس بسیاری از آثار ادبی بکار گرفته می‌شود. برای نمونه می‌توان از شاعر نامدار ایرانی مولانا جلال‌الدین رومی نام برد که تعدادی از حکایت‌های کلیله و دمنه را بر گرفته و در نقش تمثیل در مثنوی به کار برده است. در این مقاله، مقایسة کوتاهی میان حکایت‌های برگرفته از کلیله و دمنه و باز سروده‌های مولانا صورت می‌گیرد و همچنین حکایت‌های مشابهی از فابل‌نویسان آلمانی دورة روشنگری معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Die Fabeldichtung ist eine Gattung, die über die Jahrhunderte durch die ganze Welt gewandert ist, als Ubersetzung, Imitation, Nachdichtung usw., sowohl in der Originalsprache wie auch in vollkommen unterschiedlichen Sprachen. Eines dieser Fabelwerke, die oft nachgeahmt, neu gedichtet und umgeformt wurde, ist Kalila und Dimna, was als Werk der Weltliteratur gilt. Dieses Werk gelangte sogar nach Europa, wo es mit grossem Interesse aufgenommen und übersetzt wurde. Aber auch in der persischen Literatur, gilt es als Grundlage vieler Dichtungen. Als Beispiel wird hier der grosse, weltberühmte Dichter Rumi genannt, der manche Fabelmotive aus dem "Kalila und Dimna" entnommen und als Gleichnisse in seinem Werk Mathnawi verwendet hat. Es werden kurze Vergleiche zwischen den Grundfabeln aus "Kalila und Dimna" und den Nachdichtungen aus dem Mathnawi angestellt. Ausserdem werden auch thematisch ?hnliche Fabeln deutscher Literaten und Fabeldichter der Aufkl?rungszeit als Vergleich hinzugezogen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deutsche Fabeldichter
  • Fabel
  • Kalila und Dimna
  • Mathnawi
  • Weltliteratur