سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ

نویسندگان

چکیده

از دیر باز قصه‌ها که به صورت سنت شفاهی از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته‌‌اند، بیانگر جهان‌‌بینی‌ها، نظام‌های اجرایی و اجتماعی بوده‌اند که در گذر از زبان‌ها، قرن‌ها، قاره‌ها و پیروی از فرهنگ‌های گوناگون دچار تغییراتی شده‌‌اند. با جمع‌آوری قصه‌‌ها از نقاط مختلف دنیا، از اقوامی با زبان‌‌ها و آداب و رسوم متفاوت، متوجه شباهت‌هایی میان آنها می‌شویم، بدین‌گونه که نه تنها تار و پود آنها یکی است، بلکه جایگاه عناصر داستانی نیز در همگی آنها یکسان است. این شباهت‌ها بیشتر اقوامی را در بر می‌گیرد که زبان آنها متعلق به خانوادة زبان هندو اروپایی است و همگی از یک مبدأ حرکت خود را آغاز کرده‌اند. سفر کردن از خلال مکان و زمان برای جستجوی این قصه‌ها و نیز دست یافتن به معانی آنها از دیدگاه ساختاری، موجی است که از قرن بیستم در گسترة علوم انسانی آغاز شد و رو به گسترش نهاد، هدف این مقاله را در بر می‌گیرد؛ بدین منظور روش کار پروپ، نخستین محقق در این زمینه مد نظر خواهد بود که بر روی چند قصه نمونه پیاده خواهد شد تا ببینیم آیا قصه‌های ایرانی نیز در چارچوب این روش می‌توانند قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Tales, which have been narrated orally among generations, represent ideologies, executive systems, and basis of social system that have changed through the passage of languages, time, continents, and different cultures. Gathering tales from different regions and nations with different customs, indicates similarities; not only are they exactly the same in basis, but also in all of them uniformity of elements. These similarities mostly return to the nations whose vernacular language belongs to the Indo-European group of languages and all of them were initiated from a common point. A journey through time and place, seeking for meanings through a structural point of view, developed in the twenty century in the filed of humanities, this is also the aim of this article. For this reason Propp’s method, the first researcher in this field will be carried out on some typical tales to see whether the Iranian tales can also be studied by this method, or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indo European
  • journey
  • oral tradition
  • Similarity
  • Structuralism
  • tale