عرف و سنت‌های اجتماعی در تقابل با شخصیت فردی در رمان اول لوئیجی پیراندللو (مطرود)

نویسنده

چکیده

اولین رمان پیراندللو به زندگی و شخصیت زنی به اسم مارتا آیالا می‌پردازد که هر از گاهی نامه‌های عاشقانه ای از شخصی معروف و صاحب اعتبار دریافت می‌کند و این برای او و همسرش مشکلاتی می آفریند. این مقاله به تلاش نویسنده برای به نمایش گذاشتن تقابل میان فرد و عرف و سننی که به صورت قوانین سفت و سخت در آمده‌اند اشاره می‌کند. با بیان این تقابل پیراندللو می‌خواهد ثابت کند که هر کسی ناچاراست ماسکی تحمیلی را بپذیرد و چهره‌ای متفاوت از خود نشان دهد تا هماهنگ با جامعه عمل کند. هر گونه مقاومتی در برابر فشارهای جامعه محکوم به شکست است. در این راستا مارتا آیالا در ابتدا سعی دارد با تکیه بر توانایی‌های فردی‌اش به حل مشکلات بپردازد اما از آنجایی که تلاش او عرف و سنت‌های پذیرفته شده را به چالش می‌طلبد با پاسخی سخت مواجه می‌شود. به زعم پیراندللودر یک جامعة بسته خطای فرد در به چالش کشیدن عرف و قراردادهای اجتماعی نابخشودنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Marta Ajala, the protagonist of l'Esclusa,(The outcast) , surprised by her husband in the awful act of reading a love letter sent by a man, is thrown out of the house even though she has done nothing wrong. But she will be accepted and taken in again, provided after she has actually committed the act which she was unjustly charged with in the first place. In this article I have focused on Pirandello's intention to demonstrate boldly the conflicts between the individual and social conventions which urge man to follow a determined social role. In order to avoid the assigned mask society imposes Pirandello’s character shows various reactions. At first the individual shows her unacceptable and absurd rebellious attitude demonstrating her own will to resolve her personal and social problems. But society does not accept Marta's attempt to deny her social role. In Pirandello's ideology if the individual does not accept his/her assigned social role certainly will not achieve Society’s forgiveness, and this will be a point of focuse in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis of identity
  • Luigi Pirandello
  • Modern Italian Novels
  • Modern Narrative
  • Social Conventions
  • Verismo (Naturalism)