بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان

نویسنده

چکیده

روسیه در قرن بیستم آبستن حوادث، تشنجات و درگیری‌های داخلی و خارجی بسیاری بود و نویسندگان در این قرن نیز به پیروی از پیشینیانی چون لف تالستوی که خالق آثاری چند دربارة جنگ بودند، به ادبیات جنگ روی آوردند و آثار ارزنده‌ای از خود بر جای گذاشتند. از میان این نویسندگان می‌توان به میخاییل شولخف مؤلف رمان دن آرام و داستان سرنوشت انسان اشاره کرد. پرداختن به «سرنوشت انسان» از موضوعات اصلی ادبیات در همة دوران تاریخ بوده است. شولخف نیز با انتخاب این مضمون برای عنوان اثر خود، به تحلیل آن می‌پردازد. نویسنده در این داستان، به توصیف سرنوشت قهرمانان و کشور پرداخته است، وی نشان می‌دهد که آندره ساکالوف قهرمان اصلی اثر، سمبل مقاومت، از خودگذشتگی و انسانیت است و با تحمل تلخی‌های بسیار تا پایان، به کمک نیروی عشق و محبت، انسان باقی ماند، در حالی‌که شرایط روسیه به‌گونه‌ای بود که او می‌توانست به یک حیوان بدل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the twentieth century, Russia was pregnant with events, convulsions, internal and external insurgencies. Writers of the age followed their predecessor, Leo Tolstoy, who had written many works about war in the nineteenth century. Contemporary writers in this century also wrote about war literature and created outstanding works in this field. Among these writers we can refer to Mikhail Sholokhov, known for works like Quiet Flows the Don and The Fate of a Man. The issue of human fate has been one of the main subjects of literature in different periods. Giving a general title to his novel, Sholokhov sets about this subject. The writer has described the fate of heroes and of the country. Andrei Sakalov, the main hero of the novel, is a symbol of resistance, self-sacrifice, and humanity, going though several bitter experiences up to the end of the novel. This article argues that it is through the power of love and affection that Sakalov could endure and remain human in the context of a corrupt society like the then Russia in which one was more prone to becoming a beast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homeland
  • Humanity
  • Love
  • Self sacrifice
  • Sholokhov
  • The Fate of a man
  • War