ایجاد پیوستگی در نوشتار با نگاهی به داستان خوشامدگویی به شورای نظارت اثر پتر هاندکه

نویسنده

چکیده

پتر هاندکه (Peter Handke) نویسنده، شاعر و منتقد اتریشی که در بدو ورود به دنیای نویسندگی، به علت انتقاد علنی از ناتوانی دیگر نویسندگان هم زبان در زمینة توصیف، از شهرت زیادی برخوردار شد، به خاطر قدرت کلام، از نظریه‌پردازان ادبی به شمار رفته و تعدادی از آثار او، به علت پرداختن به زبان و کلام، به نمایشنامه‌های گفتاری (Sprechstücke) شناخته شده‌اند. نخستین علت این است که هر آنچه در آن‌ها رخ می‌دهد، چیزی جز بازی با واژه و کلام نیست. ایجاد پیوستگی در نوشتار، از قواعد عام و خاصی پیروی می‌کند که یافتن این قواعد در آثار نویسندگانی نظیر هاندکه، به این علت که در آنها زبان و کلام محور اثر قرار می‌گیرند و نه واقعه یا حادثه، به راحتی امکان‌پذیر نیست. از جمله ابزار ایجاد پیوستگی در نوشتار، بازپس نگری، محوسازی و استفاده مناسب از آنها در ایجاد روال منطقی جریان داستان است که از اهمیت خاصی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Peter Handke, der berühmte ?sterreichische Gegenwartsautor, der wegen seiner scharfen Kritik an der deutschsprachigen Literatur-Handke warf ihr Beschreibungsimpotenz vor - nicht gerade jedem seiner Berufskollegen ans Herz gewachsen war, setzte sich in seinem Werk vehement mit der Sprache auseinander, und einige seiner Werke werden nicht zuletzt deswegen auch "Sprechstücke" genannt. Es ist nicht leicht, in einem Text Zusammenhang herzustellen und schon gar nicht in einem Handkeschen Text, dessen Gegenstand die Realit?t der Sprache ist. Es gibt jedenfalls Regeln und Techniken, deren Einsatz die Herstellung eines textuellen Zusammenhangs erm?glicht, wie beispielsweise koh?rente Elemente und Techniken der Rück- bzw. Uberblendung.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beschreibungsimpotenz
  • Realit?t der Sprache
  • Rückblendung
  • (Text
  • Textproduktion
  • Uberblendung
  • )Zusammenhang