کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
جست‌وجوی امر مطلق در دو روایت منطق‌الطیر عطار و تصویر پرده‌پوش سائیس اثر شیلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22059/jor.2023.346051.2327

سارا رحمانی؛ محمد تقوی


بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 954-973

10.22059/jor.2020.300655.1972

عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ علی مصطفی نژاد


خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 292-316

10.22059/jor.2019.280744.1843

محمدرضا فارسیان؛ فاطمه قادری


قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 61-88

10.22059/jor.2014.84581

محمد بهنام فر؛ زهرا اصفهانی کندکلی


روایت دو زن از کوچ دو روشنفکر: غروب جلال و وداع با سارتر

دوره 18، شماره 2، آذر 1392، صفحه 109-126

10.22059/jor.2013.52044

ابراهیم سلیمی کوچی؛ فاطمه سکوت جهرمی


ترجمه، مَرکبِ سفر به دیگر سو

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 113-127

10.22059/jor.2013.50911

رویا لطافتی