تطبیق شخصیت اصلی دو داستان کوتاه «ویلان الدوله» جمال زاده و «شورتی» میخائیل نعیمه بر اساس نظریه فردنگر آلفرد آدلر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ادبیات تطبیقی علاوه بر مطالعه رابطه‌ی ادبیات ملت­های مختلف با یکدیگر، وارد حوزه رابطه ادبیات با دیگر علوم انسانی نیز می­شود. یکی از این علوم، روان­شناسی است که در دهه­های نخستین قرن نوزدهم پای به عرصه ادبیات گذاشت و نوعی نقد را تحت عنوان «نقد روان­شناختی ادبیات» یا «نقد روانکاوانه» پدید آورد. از جمله نظریه­های کاربردی در زمینه نقد روانکاوانه، نظریه‌ی شخصیت فردنگر «آلفرد آدلر» روان­شناس اتریشی است که جنبه اجتماعی در آن غلبه دارد و چکیده‌ی نهایی آن عبارت است از اینکه انسان عضو مهمی از سیستم اجتماعی است و شخصیتش در همین چارچوب شکل می­گیرد. تشابهاتی میان شخصیت اصلی دو داستان «ویلان­الدوله» محمدعلی جمال­زاده و «شورتی» میخائیل نعیمه از منظر نقد روانکاوانه وجود دارد که زمینه تطبیقی آنها  براساس نظریه فردگرای آلفرد آدلر  را فراهم می­آورد؛ بنابراین در این پژوهش با هدف شناخت هرچه بیشتر دو نویسنده و داستان­های آنها، تلاش می­شود شخصیت اصلی آنها با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی و البته براساس نظریه‌ی روان­شناختی فردنگر آلفرد آدلر بررسی تطبیقی شود. نتایج تحقیق نشان می­دهد که شخصیت هر دو داستان تحت تأثیر محیط و شرایط اجتماعی شکل گرفته است. تحقیق همچنین عقده‌ی حقارت شدید ویلان­الدوله و شورتی را نشان داد که در ویلان­الدوله ناشی از نازپروردگی و غفلت و در شورتی، از مشکلات جسمی و عضوی نشأت می­گیرد. شخصیت دو داستان دو مسیر متفاوت را برای رسیدن به غایت نهایی دنبال می­کند که در ویلان­الدوله، این غایت، موفقیت و مصلحت شخصی و در شورتی، موفقیت جمعی و مصلحت اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the main character in the two stories "Weelan Al- Dawla" by Muhammad Ali Jamalzadeh and "Shorti" by Mikhail Naima based on the theory of Alfred Adler

نویسندگان [English]

 • sajad arabi 1
 • Ali asghar ghahremani moghbel 2
 • naser zare 1
 • Rasoul Ballawi 1
 • Mohammad Javad Pour Abed 1
1 Department of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, Bushehr, Bushehr, Iran
2 Department of Arabic Language and Literature, ShahidBeheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the applied theories in the field of psychological criticism is the theory of Alfred Adler. There are similarities between the main characters in the “Weelan al-Dawla” by Muhammad Ali Jamalzadeh and “Shurti” by Mikhail Naima from the viewpoint of psychological criticism, which provides a basis for their comparison according to Adler's individual theory. Therefore, this study aims to further acquaintance with the authors and their short stories and seeks to examine their main characters according to the descriptive and analytical method and within the framework of the American School of Comparative Literature and of course based on Adler's psychological theory of personality. The results showed that the character of the two stories is formed under the influence of the environment and social conditions. The research also showed the severe contempt complex of “Weelan al-Dawla” and “Shurti”, that in “Weelan al-Dawla “returns to tenderness and neglect, while in Shorti it arises from physical problems. The character of the two stories follows two different paths to reach the final goal,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative Literature"
 • Psychological Criticism of Literature"
 • Alfred Adler
 • Muhammad Ali Jamalzadeh"
 • Mikhail Naima"
 • Weelan Al -Dawla"
 • "
 • Shorty"
Adler, Alfred . The Pattern of Life, Arabization: Abdul Ali Al Jasmani. Beirut, Arab Foundation for Studies and Publishing, 1996.
---. The Meaning of Life. Translated and Presented by Adel Naguib Bushri. Cairo, The Supreme Council for Culture, 2005.
---. Understanding Human Nature. Translated by Adel Naguib Bushri. Cairo, The Supreme Council for Culture, 2005.
Afshar, Iraj. "Mohammed Ali Jamal Zadeh". Farhangistan Letter, no. 3 (1376): 9-51.
Ahmadvand, Mohammad Ali. Knowledge of Human Thought. Tehran, Mehraayin Publications, 1374.
Anoushirvani, Alireza. "The Disorder of Comparative Literature in Iran". Journal of Contemporary Persian Literature, vol. 9, no.1 (2018), 112-18.
Behnamfar, et al.“ sychological Criticism of Digar Siyavoshi Namandeh [There is no Siyavosh Still Alive] Based on Karen Horney's Theory” . Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji] ,vol 18, no 2 (December 2013): 23-42.
Faryar, Abdullah. "Analytical Psychology and Literature". https://article.tebyan.net, 2019, accessed 10/11/2019.
Feist, Jess, and Gregory Feist. Personality Theory. Translated by Yahya Seyed Mohammadi, Tehran, Rawan, 1388.
Feist, Jess, et al. Personality Theory. Translated by Yahya Seyed Mohammadi, Tehran, Rawan Publications, 1378.
Gholamhosseinzadeh, Gholamhossein.  “Deficiencies of Psychological Literary Criticism in Iran”. Literary Research Quarterly, vol. 10, no. 41 (2019): 77-98.
Karimi Motahar, Janollah. Negahi be Tasire Motaghabele Adabiate Farsi va Rosi (Take the Interplay Between Persian and Russian literature). Research in World’s Contemporary literature, pp. 48-56(1379/2000).
Jamal Zadeh, Mohammad Ali. Yeki boud yeki naboud. Tehran, Bengah Parvin.1320.
Lajvardi, Shahrzad, and Mahvash Ghavimi. “Comparative Study of the Short Stories of Jamalzadeh and Maupassant”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],vol 21, no 1(September 2016): 117-134.
Noaimeh, Michaeil. Al Youm Alakhir [The Last Day]. Beirut, Dar Nofal, 1978.
Nasehi, Abbas Ali, and Firouzeh Raeesi. "Review of Adler's Theories". New Journal of Cognitive Sciences, vol. 9, no. 1 (2008): 55-66.
Noaimeh, Michaeil. Sabuon: The Second Phase. Beirut, Dar Noufel, 2008.
---. Kan Ma Kan. Beirut, Dar Sader Press, 1949.
Saisi, Ali-Akbar. Personality Theories or Schools of Psychology. Tehran, University of Tehran Press, 2006.
Schultz, Duane P, and Sydney Ellen Schultz. Theories of Personality.  Translated by Yahya Seyed
Shamisa, Sirous. Literary Criticism. Tehran, Ferdous Publication, 2003.
Shamsi, Tahereh, "Jamal Zadeh and Guy de Maupassant; A Comparative Study of Two Short Stories ‘Willan AL-Doulah’ and  ‘Le Vagabond’”.  Literary Criticism Quarterly, vol. 5, no. 19 (2019): 157-176.