کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 19
3. بازتاب عشق عُذری در دو داستان «مَم و زین» و «شَم و وَلی دیوانه»

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 303-328

اسماعیل برواسی؛ خسرو حسن زاده


5. بررسی تطبیقی طنز سیاه در داستان‌های فارسی و انگلیسی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 403-430

علی محمدی؛ فاطمه تسلیم‌جهرمی


9. ترجمه، مَرکبِ سفر به دیگر سو

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-127


10. بررسی تطبیقی عناصر رمان نویی در پاک کن‌ها اثر آلن روب گرییه و خواب خون نوشتة بهرام صادقی

دوره 16، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 37-55

ابراهیم سلیمی کوچی؛ مینا اعلائی


13. تحلیل تطبیقی مفاهیم مشترک رباعیات حکیم عمر خیام و مائده‌های زمینی آندره ژید

دوره 16، شماره 63، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-43

حسن امامی؛ ابراهیم محمدی؛ ملیحه زارعی


16. جهت یابی ادبیات نوین از دیدگاه ادبیات تطبیقی

دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان 1384

ارلت شومن


18. از ادبیات تطبیقی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1383

طهمورث ساجدى صبا


19. ادبیات تطبیقی و نقش آن در گفتگوی تمدن ها

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1381

بهرام مقدادى