کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
"ما را به یاد آرید!" بررسی تطبیقی شعر "یاد آر" دهخدا با "به آیندگان" برشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.320669.2128

رعنا رئیسی


بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2019.278791.1828

زینب شیخ حسینی


بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2020.300655.1972

عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ علی مصطفی نژاد


نقد تطبیقی «مرگ» در اشعار سپهری، السمان و کیتس بر پایه‌ی «ورای اصل لذت» فروید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.318264.2105

وحید کشاورز


بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2022.322492.2144

محمود افروز


خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 292-316

10.22059/jor.2019.280744.1843

محمدرضا فارسیان؛ فاطمه قادری


قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 61-88

10.22059/jor.2014.84581

محمد بهنام فر؛ زهرا اصفهانی کندکلی


تحلیل تطبیقی مفاهیم مشترک رباعیات حکیم عمر خیام و مائده‌های زمینی آندره ژید

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 25-43

حسن امامی؛ ابراهیم محمدی؛ ملیحه زارعی