کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 21
2. خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 292-316

10.22059/jor.2019.280744.1843

محمدرضا فارسیان؛ فاطمه قادری


4. بازتاب عشق عُذری در دو داستان «مَم و زین» و «شَم و وَلی دیوانه»

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 303-328

10.22059/jor.2017.224890.1491

اسماعیل برواسی؛ خسرو حسن زاده


11. ترجمه، مَرکبِ سفر به دیگر سو

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-127

10.22059/jor.2013.50911


15. تحلیل تطبیقی مفاهیم مشترک رباعیات حکیم عمر خیام و مائده‌های زمینی آندره ژید

دوره 16، شماره 63، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-43

حسن امامی؛ ابراهیم محمدی؛ ملیحه زارعی


18. جهت یابی ادبیات نوین از دیدگاه ادبیات تطبیقی

دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان 1384

ارلت شومن


20. از ادبیات تطبیقی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1383

طهمورث ساجدى صبا


21. ادبیات تطبیقی و نقش آن در گفتگوی تمدن ها

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1381

بهرام مقدادى