کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 954-973

10.22059/jor.2020.300655.1972

عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ علی مصطفی نژاد


خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 292-316

10.22059/jor.2019.280744.1843

محمدرضا فارسیان؛ فاطمه قادری


قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 61-88

10.22059/jor.2014.84581

محمد بهنام فر؛ زهرا اصفهانی کندکلی


تحلیل تطبیقی مفاهیم مشترک رباعیات حکیم عمر خیام و مائده‌های زمینی آندره ژید

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 25-43

حسن امامی؛ ابراهیم محمدی؛ ملیحه زارعی