تعداد مقالات: 656
1-دلالت‌های معرفت‌شناختی از منظر زیبایی‌شناسی نظریۀ "آشوب" در نمایشنامۀ آرکادیا اثر تام استاپرد
معصومه بیگلری
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران
بهزاد قادری سهی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2-واکاوی عناصر گروتسک در هری پاتر بر اساس رویکرد کایزر
آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی
استادیار زبان و ادبیّات فارسی، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه یزد
زینب شیخ حسینی
استادیار زبان و ادبیّات فارسی، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه حضرت نرجس (س)
3-تحلیل و بررسی بازنماییِ تاریخ اجتماعی در رمان تاریخی
بر مبنای دیدگاه جرج لوکاچ

امیرحسین حاتمی
استادیار و عضو هیأت علمی، گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
قزوین، ایران
4-روزمرِگی و غرابت تشویش‌آور آن در خودنگارة سبز
نوشتة ماری ایندیای
ژاله کهنمویی پور
استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهناز خواجوی
دانشجوی دکتری ادبیات تطبیقی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
5-بازتاب بُن‏مایه‏های اعتراف و حسب‏حال (Confessional Poetry) در شعر انگلیسی و فارسی:
بررسی سروده‏هایی از رابرت لووِل و سهراب سپهری

مسلم ذوالفقارخانی*
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
6-بررسی سبک‌ زندگی نیما یوشیج در نامه‌های او
(بر پایه‌ی الگوی اریک لاندوفسکی)
محمدامیر مشهدی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
حمیدرضا شعیری
استاد گروه زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
رؤیا رضایی
دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
7-بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در داستان‌های
"عهد الشیطان" توفیق الحکیم و "فاوست" گوته

یسرا شادمان
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهراء(س) تهران، تهران، ایران
رضا ناظمیان
استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
8-بررسی تطبیقی چند مضمون اساسی در شعر احمد شاملو و شارل بودلر

دکتر ناهید شاهوردیانی
استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سپهر یحیوی تاج‌آبادی
دانشجوی دکتری ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
9-تصاویر از آنچه می‌بینید پیچیده‌تر هستند:
تحلیل ایدئولوژی بصری در طرح‌جلدهای پرنسسنوشتۀ جین سسون

زهرا طاهری
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کاشان
10-ژان پل سارتر و"باور غلط" در نمایشنامه آخرین نوار کراپ اثر ساموئل بکت

دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی
دانشگاه فردوسی مشهد
11-تروریسم در برابر زیست‌قدرت:
بررسی مفهوم پساسراسربین و نظارت سیال در نمایشنامۀ «زیرزمین» اثر ادوارد باند

جلال فرزانه دهکردی
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، بخش زبان‌های خارجی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
12-گفتمان‌سازی و منازعات گفتمانی در رمان دلبند از تونی موریسون
سجاد قیطاسی
دکتری ادبیات انگلیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران

مریم بیاد
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدی زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
13-بررسی رئالیسم کارناوالی-تلخ‌خند و صدای دیگری از منظر باختین در شعر ”استعاره‌ها“ اثر سیلویا پلت
سید رحیم موسوی نیا
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سعیده مظلومیان
دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
14خوانش نشانه‌شناختی «کتیبه» اخوان
دکتر علیرضا نبی لو
استاد زبان و ادبیات فارسی،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
202. سعدی وبزرگان‌ ادبیات کلاسیک آلمان زبان

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 365-382

فاطمه خداکرمی


203. تحلیل نمادگرایی و اسطوره در شعر پایداری زینب حبش

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-82

امین نظری تریزی؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ سمیه حسنعلیان


206. ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون

دوره 10، شماره 25، پاییز و زمستان 1384

ایلمیرا دادور


207. پیرامون تأثیرپذیری رولان بارت از آندره ژید

دوره 10، شماره 24، بهار و تابستان 1384

طهمورث سا جدى صبا


209. اهمیت و دلالت موضوعی مرگ در آثار جان کیتس

دوره 9، شماره 22، پاییز و زمستان 1383

مریم بیاد


210. قابلیت های بستر الکترونیکی در آموزش (زبان)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1383

نادر حقانى


211. روش روایت با راوی شخصی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1383

پرویز معتمدى آذرى


212. آموزش ترجمه: زبان آموزی یا مترجمی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1383

نادر حقانى


213. گی دو موپاسان در ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1382

طهمورث ساجدى


216. تجزیه و تحلیل اصطلاحات برای استفاده در ترجمه ماشینی

دوره 9، شماره 19، پاییز و زمستان 1383

یورى نیکلایویچ مارچوک


219. خوانش روایت: لزوم استفاده از کانون سازی درروایت داستانی

دوره 10، شماره 27، پاییز و زمستان 1384

مریم بیاد؛ فاطمه نعمتی


220. رسانه های جمعی و زبان

دوره 11، شماره 30، بهار و تابستان 1385

ایلمیرا دادور


221. درجستجوی هویت خویش در جویندة طلا

دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان 1384

فریده علوی


222. کنراد در آثار ادوارد سعید

دوره 10، شماره 28، پاییز و زمستان 1384

حسین پیر نجم الدین


223. بازتاب های عیّاری در رمان معاصر

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1383

ژرار سیاری


224. جایگاه چخوف در ادبیات جهان

دوره 10، شماره 29، پاییز و زمستان 1384

بهرام زینالی


225. ‹‹جزیره ای در نیمروز››: بهشت گمشده

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1385

مریم حق روستا