دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اریک شویار : این سو یا آن سوی نوشتار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.325569.2172

الله شکر اسداللهی تجرق؛ زینب طهماسبی


"ما را به یاد آرید!" بررسی تطبیقی شعر "یاد آر" دهخدا با "به آیندگان" برشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.320669.2128

رعنا رئیسی


مفهوم مقبولیت در «وجـدِ پنهان» به قلم سر دیوید هِر از نگرگاه نوتاریخ‌گرایانه میشل فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2019.264277.1737

سعید اسدی؛ نرجس توحیدی فر؛ حجت گودرزی