دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

"ما را به یاد آرید!" بررسی تطبیقی شعر "یاد آر" دهخدا با "به آیندگان" برشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.320669.2128

رعنا رئیسی


مفهوم مقبولیت در «وجـدِ پنهان» به قلم سر دیوید هِر از نگرگاه نوتاریخ‌گرایانه میشل فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2019.264277.1737

سعید اسدی؛ نرجس توحیدی فر؛ حجت گودرزی


بررسی ارجاعات دینی و تاریخی در چهار اثر امین معلوف با رویکرد بینامتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22059/jor.2022.345128.2316

زینب رضوان طلب


مطالعۀ "در زمانیِ" سیرِ تحوّل مفهوم پارودی در نظریه و نقد ادبی در غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22059/jor.2019.286416.1875

سحر وفایی تاج خاتونی؛ الله شکر اسداللهی تجرق


هنر قصه‌گویی ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی در پرتو آراء والتر بنیامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2019.261740.1721

ابوالفضل حری


بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2019.278791.1828

زینب شیخ حسینی


مقایسۀ روایت‌شناسانۀ شعر «عقاب» از خانلری با نمونه‌های بازسراییِ آن در ادبیات کُردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2019.286241.1874

فرهاد محمدی


آتش خانگی: روایتی ریزومی علیه زیست-قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2020.286463.1876

زهرا طاهری


تحلیل روایی نمایشنامۀ «در انتظار گودو» بر مبنای نظریّۀ رمزگان رولان بارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2020.298308.1955

امید وحدانی فر؛ اکرم صفی خانی


بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2020.300655.1972

عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ علی مصطفی نژاد


خوانش فمنیستی پساساختاگرایانه از"عشق، فانتزیا" اثر آسیه جبار براساس آرای هلن سیکسو و لوس ایریگارای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2020.304540.2002

مهرنوش ارزاقی؛ محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.308554.2032

نیلا نوربلین؛ دکترمحمود صادق‌زاده؛ دکترعزیزالله توکلی کافی‌آباد


مقایسة تطبیقی غم غربت در شعر محمدرضا شبیبی و میرزادة عشقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.313576.2075

دانا طالب پور


نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.313973.2077

فرانک هاشمی


از ادبیات تا زبان‌شناسی: معرفی «طرحواره شناختی انسجام» با استفاده از روایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.314412.2080

مصطفی شهیدی تبار


تک‌گویی نمایشی و مقاومت سیاسی: خوانشی جیمسونی از رمان «بنیاد گرای ملول » اثر محسن حامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.315113.2085

امیر ریاحی نوری؛ رویا الهی


سفر هیولا از انگلستان تا بغداد (نقد تطبیقی رمان هیولای فرانکشتاین و فرانکشتاین فی بغداد از دیدگاه مکتب گوتیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.315206.2086

فرشته ملکی؛ علی رضا شوهانی


نقد تطبیقی «مرگ» در اشعار سپهری، السمان و کیتس بر پایه‌ی «ورای اصل لذت» فروید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.318264.2105

وحید کشاورز


بررسی تأثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه‌ی اردو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.320189.2120

علی احمد شیرازی؛ رضا چهرقانی؛ محمد اقبال شاهد


بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2022.322492.2144

محمود افروز


بازنمایی و ترسیم ابعاد هویت «دیگری» سفرنامه‌نویس مورد پژوهی: سفرنامة پیترو دلا وله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2022.321603.2133

مه زاد شیخ الاسلامی؛ پریسا پوینده


کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.334074.2229

محمدحسین حدادی؛ بهروز شجاعیان


نقد بوطیقاجتماعی گذرگاه‌های ایران در سفرنامة فرانسوی ایران، کلده و شوش اثر ژن دیولافوآ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2022.331985.2217

فاطمه قاسمی آریان؛ محمدرضا فارسیان


زنانگی، هویت و خاطره گویی: بررسی رمان تصورات شن آندره برینک بر مبنای روایت‌درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.321827.2134

زکریا بزدوده؛ مژگان سازوار


شخصیت های متامدرن در رمان تَنی هنرمند اثر دان دلیلو: فردیت های درختی و ریزوماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2022.345940.2322

نسرین نظام دوست


نقد تطبیقی- زیباشناختی دو نمونه داستان کوتاه از نویسندگان زن معاصر در ایران و روسیه با محوریت نظریۀ بیان کالینگوود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22059/jor.2022.328130.2192

مریم موسوی جشوقانی؛ حسین قربان پور آرانی؛ زهرا محمدی