تأثیر یأس و فقدان خداباوری در اندیشة ژید و پروست، بررسی تطبیقی از دیدگاه فرانسوا موریاک

نویسنده

دانشگاه سبزوار، دکترا

چکیده

فرانسوا موریاک، نویسندة نامی فرانسوی و برندة جایزة نوبل ادبیات، برخلاف بسیاری از معاصرانش، چندان در ایران شناخته شده نیست. دراین مقاله، تلاش شده است تا با تأکید بر دیدگاه او نسبت به دو داستان‌پرداز مطرح هم‌عصرش، مارسل پروست و آندره ژید، گامی در شناخت بهتر او برداشته شود. موریاک براین باور است که احساس یأس و همچنین فقدان خداباوری در آثار این دو نویسنده که، به‌تعبیری، بازتاب بحران دین‌باوری در قرن بیستم است، باعث شده تا آن‌ها در روند شخصیت‌پردازی و پیرنگ‌سازی از چارچوبی استفاده کنند که مفهوم ایمان و امید به آینده و نجات به هنگام بروز مصائب در کمترین حد ممکن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Despair and Absence of God in Proust and Gide's Writings Comparative Readings According to François Mauriac

نویسنده [English]

  • Azine Hossein-zadeh
چکیده [English]

François Mauriac, a scholar and a famous French author and the winner of the nobel prize in literature, , unlike any of his contemporaries is not known in Iran. In this article, it has been attempted to know him better on the basis of his viewpoints toward two famous contemporaries, André Gide and Marcel Proust.
Mauriac believes that these two writers incorporated a detailed reflection of religious crisis dominating the 20th century. This has caused some decline in the religious value of their work , deriving from the aesthetics which was undoubtedly the most influential aspect of their work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • André Gide
  • Characters
  • François Mauriac
  • Literature Comparative
  • Marcel Proust
  • Religious Crisis