دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. بررسی تطبیقی مضامین «آگاهی» و «عصیان» در اشعار رمانتیک اجتماعی- انقلابی آندره شنیه و احمد شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2018.251856.1643

سارا بیاتی؛ مجید یوسفی بهزادی


2. احتضار وجود و بازنمایی زبانی آن در آثار نمایشی اوژن یونسکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2018.253784.1661

مهدی افخمی نیا؛ الله شکر اسداللهی تجرق؛ ساناز ساعی دیباور


3. تحلیل تطبیقی روایت «کتیبه» اخوان ثالث و «افسانۀ سیزیف» آلبر کامو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2019.262220.1726

امید وحدانی فر؛ فرزانه سادات علوی زاده


4. نقد تطبیقی شعر «سگ‌ها و گرگ‌ها» از مهدی اخوان ثالث و شاندور پتوفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2019.262508.1729

منصور پیرانی


5. «ضد-زبان» و نقش آن در بازتعریف جغرافیای فرهنگی در نقشۀ عشق اهداف سویف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2019.264776.1741

زهرا طاهری


6. بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2019.266563.1754

امیرحمزه حسنوند؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ منوچهر اکبری


7. نقد فمنیستی رمان نوجوان در خون‌آشام سیامک گلشیری و ترجمة خون‌آشام استفنی مه‌یر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2019.257338.1683

زینب شیخ حسینی؛ فاطمه زند؛ فاطمه زهرا نظری رباطی


9. تحلیل جامعه‌ شناختی کتاب ابن مشغله اثر نادر ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2019.288714.1892

نسرین یوسفیان؛ حسن فروغی


10. واکاوی اسطوره‌شناختیِ زمان درشیوۀ روایتگری میرچا الیاده (مطالعۀ موردی: داستان دوازده هزار رأس گاو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2020.289181.1897

علی صادقی منش؛ مهیار علوی مقدم؛ هستی قادری سُهی


11. بررسی نقش ابزار بلاغی «توصیف» در خلق فضای پوچی حاکم بر داستان‌های مالون می‌میرد و زنده به‌گور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2020.290060.1918

زهرا کوشکی؛ محمد خسروی شکیب؛ صفیه مرادخانی؛ محمدرضا روزبه


12. ویژگیهای ادبیات داستانی آرتور شنیتسلِر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2020.294594.1927

سعید رضوانی


14. تطبیق ادبی رساله زنده بیدار اثر ابن‌سینا با رمان هابیت تالکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2021.296491.1940

فاطمه حسینی الهاشمی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ علی شیخ مهدی


15. ادبیات چیست؟ خوانشی ویتگنشتاینی از بازی زبانی ادبیات و نمود آن در صید قزل‌آلا در آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/jor.2020.300258.1969

بعثت علمی؛ مریم سلطان بیاد


17. اقتباس پسااستعماری، تقلید یا بومی‎سازی؟ تجلی مرگ فروشنده اثر میلر در فیلم فروشندۀ فرهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22059/jor.2021.303469.1994

سیما زعفرانچی؛ عذرا قندهاریون؛ علی بهداد


18. بررسی تطبیقی مولفه‌های رئالیسم جادویی رمان‌های قلمرو‌این‌عالم و قرن‌روشنفکری کارپانتیه و روزگار‌سپری‌شده مردم‌سالخورده دولت‌آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22059/jor.2019.263854.1734

اکرم رجبی؛ رقیه صدرایی؛ عبدالحسین فرزاد