موضوعات = ادبیات معاصر جهان
خودشیفتگی و ویران گری در رمان دودکش شیطان به قلم آنه لندزمن

دوره 28، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 69-91

10.22059/jor.2021.320187.2121

شکوفه اولیاء؛ زینب قاسمی طاری؛ سید محمد مرندی


بررسی کارکرد گفتمانهای بوم‌محور در رمان منگی نوشته‌ی ژوئل اگلوف

دوره 28، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 163-187

10.22059/jor.2021.324937.2165

نگار مزاری؛ فاطمه مطیع؛ زهرا اسماعیلی خوشمردان


تحلیل تطبیقی ایماژیسم در سروده‌های توماس ارنست هیوم و بیژن الهی

دوره 28، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 189-223

10.22059/jor.2021.323504.2150

بهاره هوشیار کلویر؛ عباس خائفی؛ علی تسلیمی


کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 723-743

10.22059/jor.2021.334074.2229

محمدحسین حدادی؛ بهروز شجاعیان


بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 954-973

10.22059/jor.2020.300655.1972

عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ علی مصطفی نژاد