موضوعات = ادبیات معاصر جهان
"ما را به یاد آرید!" بررسی تطبیقی شعر "یاد آر" دهخدا با "به آیندگان" برشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.320669.2128

رعنا رئیسی


بررسی ارجاعات دینی و تاریخی در چهار اثر امین معلوف با رویکرد بینامتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22059/jor.2022.345128.2316

زینب رضوان طلب


هنر قصه‌گویی ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی در پرتو آراء والتر بنیامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2019.261740.1721

ابوالفضل حری


بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2019.278791.1828

زینب شیخ حسینی


بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2020.300655.1972

عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ علی مصطفی نژاد


مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.308554.2032

نیلا نوربلین؛ دکترمحمود صادق‌زاده؛ دکترعزیزالله توکلی کافی‌آباد


مقایسة تطبیقی غم غربت در شعر محمدرضا شبیبی و میرزادة عشقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.313576.2075

دانا طالب پور


نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.313973.2077

فرانک هاشمی


از ادبیات تا زبان‌شناسی: معرفی «طرحواره شناختی انسجام» با استفاده از روایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.314412.2080

مصطفی شهیدی تبار


تک‌گویی نمایشی و مقاومت سیاسی: خوانشی جیمسونی از رمان «بنیاد گرای ملول » اثر محسن حامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.315113.2085

امیر ریاحی نوری؛ رویا الهی


سفر هیولا از انگلستان تا بغداد (نقد تطبیقی رمان هیولای فرانکشتاین و فرانکشتاین فی بغداد از دیدگاه مکتب گوتیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.315206.2086

فرشته ملکی؛ علی رضا شوهانی


نقد تطبیقی «مرگ» در اشعار سپهری، السمان و کیتس بر پایه‌ی «ورای اصل لذت» فروید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.318264.2105

وحید کشاورز


بررسی تأثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه‌ی اردو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.320189.2120

علی احمد شیرازی؛ رضا چهرقانی؛ محمد اقبال شاهد


بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2022.322492.2144

محمود افروز


کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.334074.2229

محمدحسین حدادی؛ بهروز شجاعیان


نقد بوطیقاجتماعی گذرگاه‌های ایران در سفرنامة فرانسوی ایران، کلده و شوش اثر ژن دیولافوآ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2022.331985.2217

فاطمه قاسمی آریان؛ محمدرضا فارسیان


زنانگی، هویت و خاطره گویی: بررسی رمان تصورات شن آندره برینک بر مبنای روایت‌درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.321827.2134

زکریا بزدوده؛ مژگان سازوار


شخصیت های متامدرن در رمان تَنی هنرمند اثر دان دلیلو: فردیت های درختی و ریزوماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2022.345940.2322

نسرین نظام دوست


شِگرف خُرد در سروده‌های ویلیام کارلوس ویلیامز

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-25

10.22059/jor.2021.326969.2184

نیلوفر بهروز؛ زهرا جان نثاری لادانی


تندروی خشونت آمیز داخلی در رمان تروریست اثرجان آپدایک

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 26-50

10.22059/jor.2021.323555.2152

علی اکبر نوروزی تبریزی نژاد؛ فریده پورگیو


تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 301-324

10.22059/jor.2022.338562.2269

ماندانا صدرزاده؛ ایلمیرا دادور؛ حمیده فرمانی


دموکراسی ادبی در آواز‌های مالدورور

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 325-350

10.22059/jor.2020.308957.2037

حسن زختاره؛ اسماعیل فرنود