تعداد مقالات: 656
1-دلالت‌های معرفت‌شناختی از منظر زیبایی‌شناسی نظریۀ "آشوب" در نمایشنامۀ آرکادیا اثر تام استاپرد
معصومه بیگلری
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران
بهزاد قادری سهی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2-واکاوی عناصر گروتسک در هری پاتر بر اساس رویکرد کایزر
آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی
استادیار زبان و ادبیّات فارسی، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه یزد
زینب شیخ حسینی
استادیار زبان و ادبیّات فارسی، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه حضرت نرجس (س)
3-تحلیل و بررسی بازنماییِ تاریخ اجتماعی در رمان تاریخی
بر مبنای دیدگاه جرج لوکاچ

امیرحسین حاتمی
استادیار و عضو هیأت علمی، گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
قزوین، ایران
4-روزمرِگی و غرابت تشویش‌آور آن در خودنگارة سبز
نوشتة ماری ایندیای
ژاله کهنمویی پور
استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهناز خواجوی
دانشجوی دکتری ادبیات تطبیقی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
5-بازتاب بُن‏مایه‏های اعتراف و حسب‏حال (Confessional Poetry) در شعر انگلیسی و فارسی:
بررسی سروده‏هایی از رابرت لووِل و سهراب سپهری

مسلم ذوالفقارخانی*
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
6-بررسی سبک‌ زندگی نیما یوشیج در نامه‌های او
(بر پایه‌ی الگوی اریک لاندوفسکی)
محمدامیر مشهدی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
حمیدرضا شعیری
استاد گروه زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
رؤیا رضایی
دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
7-بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در داستان‌های
"عهد الشیطان" توفیق الحکیم و "فاوست" گوته

یسرا شادمان
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهراء(س) تهران، تهران، ایران
رضا ناظمیان
استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
8-بررسی تطبیقی چند مضمون اساسی در شعر احمد شاملو و شارل بودلر

دکتر ناهید شاهوردیانی
استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سپهر یحیوی تاج‌آبادی
دانشجوی دکتری ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
9-تصاویر از آنچه می‌بینید پیچیده‌تر هستند:
تحلیل ایدئولوژی بصری در طرح‌جلدهای پرنسسنوشتۀ جین سسون

زهرا طاهری
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کاشان
10-ژان پل سارتر و"باور غلط" در نمایشنامه آخرین نوار کراپ اثر ساموئل بکت

دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی
دانشگاه فردوسی مشهد
11-تروریسم در برابر زیست‌قدرت:
بررسی مفهوم پساسراسربین و نظارت سیال در نمایشنامۀ «زیرزمین» اثر ادوارد باند

جلال فرزانه دهکردی
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، بخش زبان‌های خارجی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
12-گفتمان‌سازی و منازعات گفتمانی در رمان دلبند از تونی موریسون
سجاد قیطاسی
دکتری ادبیات انگلیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران

مریم بیاد
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدی زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
13-بررسی رئالیسم کارناوالی-تلخ‌خند و صدای دیگری از منظر باختین در شعر ”استعاره‌ها“ اثر سیلویا پلت
سید رحیم موسوی نیا
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سعیده مظلومیان
دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
14خوانش نشانه‌شناختی «کتیبه» اخوان
دکتر علیرضا نبی لو
استاد زبان و ادبیات فارسی،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
151. شاعرانگی فضا در صد سال تنهایی

دوره 10، شماره 27، پاییز و زمستان 1384

امیر علی نجومیان


152. جایگاه خلاقیت ادبی در شبیه سازی یک اثر

دوره 11، شماره 30، بهار و تابستان 1385

سید خسرو خاوری؛ ژاله کهنمویی پور


154. بررسی اصطلاحات ادبی اردو

دوره 10، شماره 28، پاییز و زمستان 1384

علی بیات


155. فلسفة سارازن ها د ردایرة المعارف: تصویری شکوهمند

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1383

ماندانا صدرزاده


156. بررسی اشتباهات گفتاری در رسانه های جمعی روسی زبان ایرانی

دوره 10، شماره 29، پاییز و زمستان 1384

سید حسن زهرایی؛ شهناز محمدزاده یاغچی


157. بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1385

روح الله حسینی؛ اسدالله محمدزاده


159. نحوه منفی در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 11، شماره 32، بهار و تابستان 1385

علی اکبر جباری


162. اندیشة مرگ به‌مثابة پایان همه چیز در آثار هدایت

دوره 11، شماره 36، پاییز و زمستان 1385

روح الله حسینی؛ اسدالله محمدزاده


163. بررسی علل بازخوانی اسطوره در تئاتر قرن بیستم فرانسه

دوره 12، شماره 37، بهار و تابستان 1386

ژاله کهنمویی پور؛ چیترا رهبر


166. کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1386

حمیده بهجت


167. به‌کارگیری روش‌های فعالیت محور در آموزش زبان

دوره 12، شماره 41، پاییز و زمستان 1386

مسعود رحیم‌پور


168. نمایش خیابانی؛ رویکردها، دغدغه‌ها و راهبردها

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1386

محمدرضا محسنی


169. نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی

دوره 13، شماره 43، بهار و تابستان 1387

رضا پیشقدم؛ بهزاد قنسولی


170. تحلیلی بر چگونگی ارائه نرم‌افزارهای آموزشی زبان (با توجه به شکل، محتوا و تکنیک)

دوره 14، شماره 51، بهار و تابستان 1388

روح‌الله رحمتیان؛ محمدحسین اطرشی


171. تأملی در ترجمة فیلم با تکیه بر چگونگی انتقال فیلم از زبان آلمانی به فارسی

دوره 14، شماره 52، بهار و تابستان 1388

حسن پروان؛ ناهید باقر نصرآبادی


174. نقد و تحلیل بازیگر شطرنج و جایگاه پریم‌چند در ادبیات داستانی معاصر هند

دوره 14، شماره 55، پاییز و زمستان 1388

سعید بزرگ بیگدلی؛ محمد قاسم احمد