خوانشی روان‌شناسانه از درون‌مایه داستان تابستان زاغچه بر اساس فرایند فردیت یونگ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه گیلان

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی( رئیس دانشگاه گیلان) دانشگاه گیلان

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
 تابستان زاغچه اثر دیوید آلموند از جمله داستان­هایی است که در دوران اوج­گیری ترجمۀ­ ادبیات کودک و نوجوان در دهۀ 80 به فارسی برگردانده شد، داستانی که دربارۀ خشونت نوجوانان و اثرپذیری آنان از محیط است. نویسنده با استفاده از نمادهای مختلف، بحران‏های بلوغ در دوران نوجوانی را به تصویر کشید و با نمایش تقابل‏ها و تضادها، بستری را فراهم آورد تا شخصیت‏های داستان با ایجاد تعادل به بلوغ شناختی نایل آیند.
     این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که چگونه می‏توان با بهره‏گیری از الگوی فرایند فردیت یونگ و با تکیه بر تأکیدهای نمادین، برخورد خودآگاهِ شخصیت اصلی داستان با عناصر فراموش شده ضمیر ناخودآگاه او را در راستای بازشناسی هویت نوجوانان به نمایش در آورد.
     از این رو با واکاوی کهن­الگوهایی مانند سایه، پیر خردمند و آنیما و نمادهای استفاده شده درداستان مثل چاقو، مار، زاغچه و عدد شش و... به تحلیل روان‏شناسانه این داستان پرداخته شده است تا زمینه‏ و الگوی مناسبی برای رسیدن به تولدی دوباره و خودشناسی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading psychological themes Jackdaw Summer Story Based on Jung's process of individuation

چکیده [English]

Jackdaw Summer by David Almond, is one of the stories that were returned into Persian during the period of increasing children's literature translation in the eighties, a story is about juvenile violence and those impressionable from environment . author by using of different symbols, show the crisis of puberty in adolescence, and by showing contrasts and contradictions provides admission to fictional characters achieve to cognitive maturity with balance.
This study is to show how can be by using the process of individuation Jung and relying on symbolic emphasis, represent the main character's conscious encounter with neglected elements of his unconscious, leads to recognize the identity of the juvenile.
Thus, has been paid to psychological analysis this story.by analyzing archetypes like Shadow, Oldwise and Anima and symbols used in the story,such as knives, snakes, jackdaw and six and… , to be presented the field and Suitable pattern to achieve rebirth and self-knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Review
  • process of individuation
  • cognitive maturity
  • Jung
  • David Almond
آلموند، دیوید (1389)، تابستان زاغچه، ترجمۀ شهلا انتظاریان، تهران: قطره.
اتونی، بهزاد و مهدی شریفیان (1392)، «فرایند فردیت در حماسه بهمن­نامه»، کاوش­نامه، سال چهاردهم، شماره 27، ص271ـ300.
اسنودن، روت (1392)، خودآموز یونگ، ترجمۀ نورالدین رحمانیان، تهران: آشیان.
الیاده، میرچا (1391)، تصاویر و نمادها، ترجمۀ محمدکاظم مهاجری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
امامی، نصرالله (1385)،  مبانی و روش­های نقد ادبی، تهران: جامی.
اوداینیک، ولودیمیر والتر (1379)، یونگ و سیاست: اندیشه­های سیاسی و اجتماعی کارل گوستاو یونگ، ترجمۀ علی­رضا طیب، تهران: نی.
بزرگ­بیگدلی، سعید و احسان پور ابریشم(1390)، «نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان بر اساس نظریه «فرایند فردیت» یونگ»، ادبیات عرفانی و اسطوره­شناختی، سال7، شماره23، ص 9ـ38.
بساک، اکرم و فرزانه یوسف قنبری(1393)، «بررسی فرایند فردیت در داستان حماسه ادیسه هومر بر اساس روان­شناسی تحلیلی و کیمیاگری یونگ»،ادبیات حماسی، سال اول، شماره اول، ص35ـ62.
بوکور، مونیک دو (1376)، رمزهای زنده جان، ترجمۀ جلال ستاری، تهران: مرکز.
بیلسکر، ریچارد (1387)، اندیشه یونگ، ترجمۀ حسین پاینده، تهران: آشیان.
پالمر، مایکل (1385)، فروید، یونگ و دین، ترجمۀ محمد دهگان­پور و غلامرضا محمدی، تهران: رشد.
تسلیمی، علی و سید مجتبی میرمیران (1389)، «فرایند فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم»، ادب­پژوهی، شماره 14، ص 29ـ48.
تسلیمی، علی(1381)، گذر از جهان افسانه، رشت: چوبک.
دلاشو، م. لوفر(1385)، زبان رمزی قصه­های پری­وار، ترجمۀ جلال ستاری، تهران: توس.
ستاری، جلال(1366)، سه مفهوم اساسی در روان­شناسی یونگ (رمز و مثل در روان­کاوی تهران: توس.
شمیسا، سیروس (1371)، داستان یک روح، تهران: فردوس
شوالیه،ژان و آلن گربران(1382)، فرهنگ نمادها، ترجمۀ سودابه فضایلی، تهران: جیحون.
شولتز، دوان؛ سیدنی الن شولتز(1384)، نظریه‌های شخصیت، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، تهران: ویرایش.
شولتز، دوآن(1359)، «الگوی یونگ انسان فردیت یافته»، ترجمۀ گیتی خوشدل، مجله آرش، شماره 21، ص 72 ـ 92.
شیمل، آنه­ماری (1388)، راز اعداد، ترجمۀ فاطمه توفیقی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
علامی، ذوالفقار و سیما رحیمی (1394)، «فرایند فردیت در داستان رستم و سهراب بر پایه شخصیت سهراب»، زبان و ادبیات فارسی، سال 23، شماره 78، ص115ـ144.
فوردهام، فریدا(1356)، مقدمه­ای بر روان­شناسی یونگ، ترجمۀ مسعود میربها، تهران: اشرفی.
مورانو، آنتونیو، (1390)، یونگ، خدایان و انسان مدرن، ترجمۀ داریوش مهرجویی، تهران: مرکز.
هال، جیمز (1383)، فرهنگ نگاره­ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر.
هال، کالوین اسپرینگر و ورنون جی. نوردبای (1375)، مبانی روان­شناسی تحلیلی یونگ، ترجمۀ محمدحسین مقبل، تهران: جهاد دانشگاهی.
یاوری، حورا(1387)، روانکاوی و ادبیات، تهران: سخن.
یونگ، کارل گوستاو (1370)، روان­شناسی و دین، ترجمۀ فؤاد رحمانی، تهران: کتاب­های جیبی با همکاری امیرکبیر.
ــــــــــــــــــ (1373)، روان­شناسی و کیمیاگری، ترجمۀ پروین فرامرزی، مشهد: آستان قدس رضوی.
 ــــــــــــــــــ (1386)، انسان و سمبول­هایش، ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران: جامی.
ـــــــــــــــــــ (1390)، چهار صورت مثالی، مادر، ولادت مجدد، روح، چهره مکار، ترجمۀ پروین فرامرزی، مشهد: آستان قدس رضوی.
Sainsbory, Lisa (2013). Ethics in British Children's Literature: Unexamined Life. London; New York: Bloomsbury Academic