کلیدواژه‌ها = روایت
بازنویسی پسااستعماری تاریخ: رمان بیمار انگلیسی اثر مایکل آنداچی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 109-124

بهناز نیرومند؛ حسین پیرنجم الدین


تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ

دوره 15، شماره 59، مهر 1389، صفحه 43-51

علی عباسی؛ عبدالرسول شاکری


تحلیل روایت در هفت پیکر نظامی

دوره 14، شماره 53، شهریور 1388

قویمی؛ هوشمند


پژوهشی بر عنصر پیرنگ

دوره 11، شماره 33، مهر 1385

علی عباسی


کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها

دوره 11، شماره 33، مهر 1385

سید محمد مرندی؛ ناهید احمدیان


چند آوایی در متون داستانی

دوره 9، شماره 16، فروردین 1383

ژاله کهنمویى پور