تحلیل روایت در هفت پیکر نظامی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این مقاله تحلیل روایت در هفت پیکر نظامی و مطالعة عناصر تشکیل‌دهندة روایت یعنی شخص روایت کننده، قهرمان/راوی ، مخاطب و نقش روایت است. بدین ترتیب ساختار حکایت‌های هفت شاهزاده خانم و هفت زندانی داستان که چرخه‌های حکایت اصلی یعنی منظومة هفت‌پیکر را تشکیل می‌دهند، در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و به انواع و عملکردهای روایت و تنوع آواهای روایی موجود در این اثر پی برده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

L’analyse du discours narratif dans Haft Peykar de Nezami

نویسندگان [English]

  • Mahvash Ghavimi
  • Narguès Houchmande
چکیده [English]

Dans cet article, nous analyserons le discours narratif dans Haft Peykar, l’œuvre de Nézami, afin d’étudier les éléments de l’acte narratif : la personne, le héros/narrateur, la fonction narrative et le destinataire. On examinera ainsi la structure des récits des sept princesses et ceux des sept prisonniers, constituant deux cycles de récits dans le récit principal. Nous constaterons ainsi la variété des types et des fonctions de la narration aussi bien que la diversité des voix qui s’y rencontrent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analyse
  • Discours Narratif
  • Haft-Peykar
  • Récit