تحلیل روایت در نوشتار ناتورالیستی از ورای آسوموآر امیل زولا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده

زولا به عنوان سردمدار مکتب ناتورالیسم به جهان و جامعه به چشم قلمروی کشمکش نیروهای طبیعی و تاریخی که زندگی افراد را بطور خاص و حیات بشری را بطور کلی متأثر می‌کند می‌نگرد. این اندیشه در یک اثر ادبی همچون آسوموآر در دو سطح قابل شناسایی است : یکی در خود محتوا که به صورت مستقیم دیافت می گردد و دیگری در سطح شکل و تکنیک‌های ادبی که این حوزه تلاش بیشتری را از جانب خواننده یا مفسر می‌طلبد. در واقع، «روایت» و ترفندهای روایی قسمتی است که، به شکلی متفاوت از مضامین، ما را به عنوان خواننده به سمت کشف اندیشۀ نویسنده رهنمون می‌کند. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا از سویی ردپای اصول مکتب ناتورالیسم را در یکی از نمونه‌های عملی آن، یعنی داستان آسوموآر نوشتۀ امیل زولا، تعقیب کنیم و از سوی دیگر، برای مواردی که در آنجا میان نظریه و کارکرد تضادی دیده می‌شود توضیحی ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Naturalistic narration study in Zola's L'Assommoir

نویسنده [English]

  • Mohsen Assibpour
assistant professor in Tabriz university
چکیده [English]

Zola as a pioneer of literary school of naturalism looks at the world and society like a domain of struggling between natural and historical forces that influence on individual's life specially and human's life generally. This idea in a literary work like L'Assommoir is recognizable in two levels : one in contain itself which is directly received by the reader and the other one in form and literary techniques that demands more effort from the reader or the critic. In fact, the narration and the narrative tricks is a part that, in a different way from the contain, conducts us towards the discovery of the writer's thought. In this paper, we try to follow the traces of naturalism school principals in a practical example, it is to say L'Assommoir by Zola, on one hand and explain the cases where there is a contrast between theory and function, on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naturalism
  • L'Assommoir
  • Zola
  • Narration
  • Worldview
Bibliography
Becker, Colette. (1972). Les critiques de notre temps et Zola. Paris : Garnier.
Cogny, Pierre. (1976). Le naturalisme. Paris : Puf.
Genette, Gérard. (1972). Figure III. Coll. "Poétique". Paris : Seuil.
Massis, Henri. (1906). Comment Émile Zola composait ses romans. Paris : Fasquelle.    
Zola, Emile. (1962). L'Assommoir. Paris : Fasquelle.
--- (1361/1982). Assommowar (Assommoir). Translated by Ghabrayi, Farhad. Tehran : Niloofar.