بازنویسی پسااستعماری تاریخ: رمان بیمار انگلیسی اثر مایکل آنداچی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس ارشد

2 دانشگاه اصفهان، دکترا

چکیده

این مقاله بر آن است نشان دهد چگونه مایکل آنداچی کوشیده تاریخ شرق از دید غرب را در رمان بیمار انگلیسی (1992) بازنویسی کند. در پرتو رویکرد مطالعات استعمار و پسااستعمار و نیز با توجه به‌ نظریة هیدن وایت مبنی بر روایتمندی تاریخ (مجازی بودن ذاتی سخن تاریخی)، نویسندگان کوشیده‌اند چگونگی به ‌چالش کشیده شدن تاریخ مکتوب را در این رمان بررسی کنند. آنداچی، به ‌عنوان یک نویسندة مهاجر پسااستعماری، سکوت دیرپای تحمیل شده بر به‌ حاشیه رانده‌شدگان و استعمارشدگان تاریخ را می‌شکند تا صدای آن‌ها از پس قرن‌ها شنیده شود. او، همچنین، در این زمینه نوشتار ادبی را ابزاری برای درهم شکستن استیلای گفتمان متصلب تاریخ‌نگاری غرب می‌کند، که در آثار ادبی غربی نیز بازتاب یافته است. از سوی دیگر آنداچی مرز میان تاریخ و داستان را در بیمار انگلیسی مبهم و تار می‌‌کند تا با به‌ پرسش کشیدن شأن شبه علمی تاریخ، داستان پسااستعماری را ابزاری برای بازنویسی تاریخ از دیدگاه «دیگری» کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Postcolonial Rewriting of History: Michael Ondaatje’s The English Patient

نویسندگان [English]

  • Behnaz Niroomand 1
  • Hossein Pirnajmuddin 2
چکیده [English]

This paper is an attempt to shed light on how Michael Ondaatje has tried to rewrite Western history in his Booker Prize-winning novel The English Patient (1992). In the light of Colonial and Postcolonial theories and Hayden White’s theory of narrativity of history, which regards historical accounts as metaphorical statements, the researchers try to show how Ondaatje challenges the authenticity of history written by Westerners about the Orientals. Ondaatje, as a migrant postcolonial writer, breaks the long-imposed silence of the marginal people by giving them access to speech whereby to express their own perceptions of reality. He also gives them access to the medium of writing to break the monolithic status of Western historiography (also reflected in Western literary works). Moreover, Ondaatje blurs the borderline between history and fiction in The English Patient to challenge the pseudo-scientific status of history, and presents fiction as a medium through which history is rewritten from the perspective of the ‘Other’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colonial/ Postcolonial
  • Hayden White
  • history
  • Michael Ondaatje
  • Narrative
  • Resistance
  • The English Patient